Stærke værdier

FCM Samfund er en integreret del af det omkringliggende samfund. Vi vil bidrage til at skabe social sammenhængskraft i vores region.

Vi giver tilbage det samfund, som vi er en del af. Vi ønsker at bruge vores unikke position som en del af FC Midtjylland til at inspirere mennesker i hele regionen til at tage socialt ansvar.

FCM Samfund tager ansvar for positiv udvikling i området – baseret på at flytte såvel individer som grupper. Vi er forankret i stærke værdier, som forpligter os til at dyrke vores område og fundament.

I vores aktiviteter skaber vi sundhed og trivsel i vores region og hjælper til at flere mennesker bliver selvforsørgende.

Læs mere om vores aktiviteter nedenfor.

Sammen går vi på banen

En klub der rækker ud

Læs mere

Tab & Vind

Sammen dyrker vi sundheden

Læs mere

Julegaver

Et hjerteligt juletilbud

Læs mere