Det handler om mennesker

I FCM Samfund ønsker vi – i forpligtende fællesskaber – at skabe sundhed og trivsel i vores region. Vi vil hjælpe der, hvor vi har de bedste forudsætninger for at kunne gøre en forskel.

Vi SKABER TRIVSEL OG SUNDHED

I FCM Samfund bestræber vi os på at skabe trivsel og sundhed i hele vores region gennem relevante forpligtende fællesskaber. Vi ønsker at stå som et fyrtårn for inspiration, der dyrker fællesskabet, drømmene og udviklingen hos dem, der befinder sig på kanten af samfundet.

VED AT FORLØSE TALENTER

Vi opererer inden for rammerne af vores elitemindset-, potentiale- og talentudviklingsprogrammer, samt i samarbejde med det lokale opland af eksperter, faciliteter og netværk. Dette baserer sig på synergibaserede og handlekraftige partnerskabsaftaler, som inkluderer virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, kaldet erhvervsgrene. I samarbejde med disse erhvervsgrene leverer FCM Samfund individuelle, helhedsorienterede og fagligt stærke indsatser til regionens unge i samarbejde med kommunerne.

SAMMEN MED hele regionen

For at skabe optimale forudsætninger for en helhedsorienteret indsats styrker FCM Samfund den unges elitære mindset og potentiale, mens talentudviklingen udføres sammen med de relevante erhvervsgrene. Derfor dyrker, certificerer og samarbejder vi kontinuerligt med alle vores erhvervsgrene. I praksis dyrker vi interessen hos lokale frivillige til at investere tid og ekspertise i de unge. Vi certificerer også nogle af de frivillige inden for sundhed, potentiale og guidning for at imødekomme det brede ungesegments mest fremherskende behov. Samtidig samarbejder vi med virksomheder for at skabe mere målrettede, gnidningsfrie og accelererede udviklings- og onboardingprocesser. På denne måde kan den unge lykkes med afsæt i deres potentiale, opløftet i rammen af deres talent og styrket af det bredtspændende fællesskab i hele fodboldklubbens netværk.

 

DET kalder vi den unge i centrum

Sammen dyrker vi drømmen!

LOKATIONER

Hovedadministrationen
Kaj Zartowsvej 5, Herning
25600010
Holstebro afdelingen
Hjaltesvej 16, Holstebro
31579584
Herning afdelingen
Birk center park 40
51159309
Thisted afdelingen
Store torv 2
31581924
Ikast afdelingen
Navervej 8, Ikast
30959212
Morsø afdelingen
Vestergade 3, 1 sal, Nykøbing Mors
20746487

FAKTA

258
Kandidater gennem forløbet
92
Børn gennem forløbet
5
Samarbejdskommuner
8
Ansatte
92
Frivillige erhvervsgrene
6
Partnere

Vores indsats peger ind i FN's verdensmål

Inden 2030 skal mennesker i alle aldre, som lever i fattigdom, halveres iht. nationale definitioner. Sportsværdier som fairness og respekt kan bidrage.
Inden 2030 skal andelen af svært overvægtige i vores region reduceres med en tredjedel. Sport kan fremme en sundere livsstil.
Stærke partnerskaber skaber udvikling og handling. Sport kan fungere som forbindelse mellem forskellige sektorer.

PARTNERE

Sammen med vores partnere skaber vi det økonomiske fundament, det netværksmæssige afsæt og den frivillige platform, der er nødvendig for at udvinde det råstof, vi kalder potentiale og talentudvikling i regionen for de unge.

Bestyrelse

Claus Steinlein
Adm. direktør i FC Midtjylland
Mette E Thygesen
Brand Manager
Erik Sviatchenko
Fodboldspiller
Michael Koch
Projektleder
Helge Sander
Tidligere minister og tidligere folketingsmedlem
Kristian Tvergaard
Heartland Director
Pernille Harder
Fodboldspiller