Det handler om mennesker

I FCM Samfund ønsker vi – i forpligtende fællesskaber – at skabe sundhed og trivsel i vores region. Vi vil hjælpe der, hvor vi har de bedste forudsætninger for at kunne gøre en forskel.

FCM Samfund udspringer fra en stærk kultur og vil tage ansvar for positiv udvikling i området – baseret på at flytte såvel individer som grupper. Vi er forankret i stærke værdier, som forpligter os til at dyrke vores område og fundament. FCM Samfund er FC Midtjyllands afdeling for social ansvarlighed. FCM Samfund er organiseret som selvstændig forening med eget CVR-nummer og adskilt økonomi fra FC Midtjylland.

Hele FC Midtjyllands organisation fra bestyrelse til spillere og partnere bakker op omkring FCM Samfund, som er rundet af mange års erfaringer i arbejdet med det hele menneske.

– De næste 20 år kommer til at handle om at gøre FC Midtjylland til meget mere end en fodboldklub. En klub, der rækker ud til sit regionale samfund og kommer til at spille en rolle for mange mennesker, siger bestyrelsesformand for FC Midtjylland, Rasmus Ankersen.

I FCM Klubsamarbejdet findes nu 144 klubber i hele regionen, som skal hjælpe med at danne rammen.

Hvad enten det gælder Guldminen, akademiet eller Superliga-truppen er FC Midtjylland førende, når det gælder udvikling af talenter. Denne kompetence vil vi anvende i FCM Samfund i forhold til at finde og forløse det talent, som alle mennesker er i besiddelse af.

Vi skaber trivsel

Det er vores meget klare mål at skabe øget livskvalitet ved at hjælpe og flytte personer til at nå sine livsmål. Via sportens styrke og evne til at engagere og inspirere vil vi gøre en forskel samt bruge fællesskabet til at styrke den sociale sammenhængskraft. I fællesskab skaber vi trivsel.

FC Midtjylland har et stærkt brand og stærke værdier. FC Midtjylland er mere end en fodboldklub – vi dyrker og hylder sammenholdet. I spændingsfeltet skaber vores unikke brand og platform værdi for mennesker.

Vores historie viser, at sammenhold kan flytte bjerge. Det handler om at række ud og gøre en forskel for mange i vores region.

Vi forløser talenter

I FC Midtjylland er vores kernekompetence at udvikle talenter. Med børnene i skolen Guldminen. Med de unge mennesker på akademiet. Og med de voksne i Superliga-truppen. Den kompetence bringer vi med over i FCM Samfund, hvor vi hjælper den enkelte med at finde, definere og målrette jagten på sine livsmål. Alle har et talent. Vi hjælper med at forløse det.

I fodboldklubben er målet at blive den dygtigste version af sig selv som fodboldspiller. I FCM Samfund kan det være ønsket om at kunne gennemføre en uddannelse, at kunne mestre et job, at kunne indgå i et forpligtende fællesskab eller noget helt fjerde.

Vi samler hele regionen

Vi tager afsæt i vores region med stor indsigt i foreningslivet samt en forståelse for regionens samfundsmæssige udfordringer.

FCM Samfund anerkender vigtigheden af samspillet mellem det frivillige sociale foreningsliv, lokale og regionale virksomheder og offentlige instanser. Med FCM Samfunds forankring er vi dén aktør, der kan samle hele regionen. Sporten går på tværs af kultur, sprog og social status. I fællesskabet hjælper vi mennesker til at nå deres livsmål og styrke et sundt og godt liv.

Vores indsats peger ind i FN's verdensmål

Inden 2030 skal mennesker i alle aldre, som lever i fattigdom, halveres iht. nationale definitioner. Sportsværdier som fairness og respekt kan bidrage.
Inden 2030 skal andelen af svært overvægtige i vores region reduceres med en tredjedel. Sport kan fremme en sundere livsstil.
Stærke partnerskaber skaber udvikling og handling. Sport kan fungere som forbindelse mellem forskellige sektorer.

Samarbejdspartnere

Når vi gør en indsats, gør vi det sammen. Stor tak til vores aktive partnere. Vores faste partnere – DK Company, ALPI, Rationel og Vestjylland Forsikring – har med tid og økonomiske ressourcer hjulpet FCM Samfund afgørende godt på vej.

Bestyrelse

Kristian Tvergaard
Heartland Director
Michael Koch
Projektleder
Claus Steinlein
Adm. direktør i FC Midtjylland
Erik Sviatchenko
Fodboldspiller
Helge Sander
Tidligere minister og tidligere folketingsmedlem
Pernille Harder
Fodboldspiller

Partnere

Mette E Thygesen
Brand Manager
Jens Poulsen
Owner DK Company Group
Inge Nørgaard Sørensen
Forretningsudviklingschef
Henrik Kjeldsen
Managing Director

LOKATIONER

Herning afdelingen
Birk center park 40
31107682
Holstebro afdelingen
Hjaltesvej 16, Holstebro
25600010
Ikast afdelingen
Strøget 38, Ikast
25600010
MCH Arena
Kaj Zartowsvej 5, Herning
25600010