Målgruppe

Beskæftigelses- og udviklingsrettet indsats for personer over 18 år

Forløbet er for dig, der gerne vil videre i job, uddannelse eller styrke din personlige udvikling med henblik på at blive selvforsørgende og opnå øget livskvalitet. Forløbet tager udgangspunkt i dine mål og talenter og centrerer sig om dine behov, uanset om det drejer sig om personlig mestring, uhensigtsmæssig livsstil, dårlige vaner, kriminalitet, misbrug eller lignende.

Indsatsen

Sådan er indsatsen opbygget

Forløbet centrerer sig om dine mål, potentiale og talent. Dette opnås gennem ugentlige udviklingssamtaler, undervisning, samarbejde med erhvervslivet og støtte fra specialister som osteopater, økonomirådgivere, personlige trænere, mentorer med flere. Alle behov identificeres, afdækkes og afklares via et særligt screeningsdesign, der fokuserer på job og uddannelse, sundhed, psyke, livsstil, interesser, sociale relationer, økonomi og personlig udvikling.

 • Visitation
 • 13 ugers forløb evt. med forlængelse
 • 3-5 dages fremmøde
 • Fokus på job og uddannelse, samt trivsel og personlig udvikling
 • Helhedsorienteret og individuelt forløb
 • Håndholdt støtte
 • Lokal forankring og gensidig forpligtende netværk

Lokationer

Vores geografi

Vores lokationer tilbyder FCM Samfunds potentiale- og talentforløb. Sammen går vi på banen, er FCM Samfunds hovedforløb - beskæftigelsesrettede udviklingsindsats for personer på kanten af samfundet. Indsatsen tager afsæt i sportens vindermentalitet, organisationens kræfter og partnernetværkets 750 + virksomheder. Indsatsen beror oftest på på et samarbejde med kommunens jobcenter, sygedagpenge, fleksjob eller lignende ressourceafdeling. Indsatsen er initieret sammen med Trygfonden.

 • Holstebro kommune
 • Herning kommune
 • Thisted kommune
 • Ikast Brande kommune
 • Morsø kommune

Værktøjskassen

Vores social- og praksisfaglige kapacitet

FCM Samfunds sociale og praksisfaglige kapacitet beror primært på frivillige kræfter, som enten tilbyder deres kapacitet eller deltager i certificeringsforløb, hvor direkte støtte til kandidaten er en del af certificeringsprocessen. På denne måde kan FCM Samfund levere en målrettet og helhedsorienteret indsats, der favner bredt og individuelt. I den forbindelse stræber vi efter at tage direkte medansvar for, at kandidaten opnår selvforsørgelse og trivsel samt kan fastholde selvforsørgelse. I 2023 bidrog 62 frivillige med i alt 732 timer, der spændte fra personlige mentortimer til ekspertviden inden for primært sundhed, økonomi og personlig udvikling.

Fakta

750+
Partnere
92
Frivillige
5
Kommuner
51%
Selvforsørgende
41%
Hjulpet videre
8%
Andet