FCM Samfund Care

Centralt koordinerede selvstyrende frivillige teams, løfter den helhedsorienterede indsats med afsæt i ICS standarden og det sportslige inkluderende miljø

FCM Samfund Care hjælper barnet med at blive screenet ud fra ICS-standarden og skaber rammerne for en helhedsorienteret indsats med henblik på at opnå en stabil og lokalt forankret tilknytning til det inkluderende sportsmiljø. Der er fokus på barnets behov, familiens forhold og forældrenes engagement inden for rammerne af FCM Samfunds ressourcer og frivillige netværk.

  • ICS standard
  • Frivillige selvstyrende teams
  • Håndholdt indsats
  • Efterværn
Udtalelser
Vi samarbejder med FCM om at give en kvalificeret og motivationsskabende indsats til udsatte børn og deres familier, hvor vi fokuserer på de iboende talenter i barnet/den unge. Det er en ressourcefokuseret tilgang, hvor vi gennem det der falder barnet/den unge let samtidig får løsnet op, og givet hjælp til det der er svært.
Lone Eiersted, Leder børn og forebyggelse

Kontakt

Allan Christiansen
Chef
+45 25 60 00 10
Frederikke Bech
PA
+45 25 60 00 11