BLIV DEL AF OS

Kurset er fondsstøttet og er derfor helt gratis at gennemføre. Du får endvidere udleveret træningstøj og vagttøj mv. ift. at repræsentere FCM Samfund og træne dine kompetencer sammen med FCM på kampdage. Hele forløbet tilstræber, at klæde dig på til at kunne skabe de bedste betingelser for at virke som vagt på kampdage, eller søge videre  i totalforsvaret Danmark, så som hæren, flyvevåbnet, søværnet, beredskabet, politiet eller hjemmeværnet.

  • Udlevering af sikkerhedsuniform og træningstøj
  • Overførbar læring til totalforsvaret
  • Vagtvirke, kommunikation, førstehjælp, samarbejde
  • Selvforsvar, riot control, bevogtning, brandbekæmpelse

KURSUSDETALJER

Tilmelding

Du tilmelder dig ved udfylde formularen på denne side. Du kan også kontakte 3110 7682 og oplyse din interesse og kontaktdata. Efter at have tilmeldt dig, vil vi kontakte dig ift. et infomøde, hvor du kan høre mere om indholdet og stille spørgsmål. Tilmeldingen og hele kurset er helt uforpligtende.

Optagelse

Der er løbende optagelse på holdet, hvilket betyder at du kan søge når som helst på året. Du skal minimum være 18 år, og gennemføre en personlig optagelsessamtale, som du indkaldes til, efter at du har tilmeldt dig via formularen eller kontaktet os direkte.

Kursusindhold

Kurset har en total varighed af i alt 9 moduler. Hvert modul består af en inspirationsdag (4 fælles undervisningstimer), en læringsfase (Læsning, videoer og tests) og en kontrolfase (1 - 2 dage), fordelt over en måned. Hele kurset tager derfor 9 måneder.

Kurset kan gennemføres sideløbende med job eller anden uddannelse.

Undervisningsdagene er hver første mandag i hver måned, kl. 18 - 21. Derudover må der forventes at afsætte ekstra tid af til læsning.

Du undervises i følgende fokusområder:

  • Sikkerhedsopgaver
  • Vagtvirke
  • Førstehjælp
  • Brandbekæmpelse
  • Riot control
  • Værtskab og service
Certificering

Ved gennemførsel af kurset, kan du gå til certificering for at demonstrere din viden, ordforråd og kompetence på det niveau som forventes i kurset. Certificeringen består af 30 minutters forberedelse og 30 minutters gennemgang af det stof som du har lært. Når du består, modtager du en officiel certificering fra FCM Samfund og hvis du ikke består, har du mulighed for at deltage i det næste kommende certificeringsmodul og forsøge igen.

Samarbejde og hvervegrundlag

Efter endt certificering hos FCM Samfund, kan vi med dit samtykke, indsende dine resultater og sag til forsvaret og på den måde, skabe gode rammer for optagelse og valg af rette enhed, i din videre karriere. Selvom du optages i forsvaret, kan du fortsat forrette sikkerhedstjeneste ved FCM.

BLIV SIKKERHEDSASSISTENT

Et kursus med fokus på overførbarhed til totalforsvaret Danmark

Som sikkerhedsassistent bliver du undervist i at navigere i spændingsfeltet mellem service og sikkerhed. Det primære fokus er på sikkerhedsopgaver, vagtvirke, førstehjælp, brandbekæmpelse, riot control, værtskab og service. Kurset er fondsstøttet og er derfor helt gratis at gennemføre. Du får endvidere udleveret træningstøj og vagttøj mv. ift. at repræsentere FCM Samfund og træne dine kompetencer sammen med FCM på kampdage. Hele forløbet tilstræber, at klæde dig på til at kunne skabe de bedste betingelser for at virke som vagt på kampdage, eller søge videre  i totalforsvaret Danmark, så som hæren, flyvevåbnet, søværnet, beredskabet, politiet eller hjemmeværnet.