BLIV CERTIFICERET ROLLEMODEL

Et partnerstøttet gratis kursus

Som rollemodel bliver du undervist i at gå forrest som det gode eksempel og være det rette talerør for fornuft, overblik og målsætning for mennesker, der har brug for vejledning i livet. Du lærer at være en personlig guide for andre menneskers personlige rejse, at sætte ambitionerne det rette sted og hele tiden udfordre perspektiverne i forhold til, hvad der virker, med henblik på at holde sig motiveret og disciplineret over hele strækningen. Kurset er partnerstøttet og er derfor helt gratis at gennemføre. Derudover får du udleveret træningstøj med henblik på at repræsentere FCM Samfund.

 

Alle kan være rollemodeller for nogen i deres omgangskreds, men i FCM Samfund sætter vi en kvalitetsstandard, som angiver, hvad man som minimum kan forvente af en rollemodel. En rollemodel efterlever perspektiverne for elitemindset og besidder evnerne til at arbejde kreativt med andre mennesker, hvor personlig udvikling i synergi med omverdenen er i højsædet. Rollemodellen betragter alle mennesker som et potentiale og sætter forventningerne ud fra den enkeltes ambitionsniveau.

 

Certificeringen er i første omgang en oplevelsesbaseret og for nogle indgribende dannelsesrejse, hvor du forankrer tillærte principper, holdninger og kompetencer i episodiske erindringer fra et forløb, der vil sætte sit holdningsmæssige præg i absolut særklasse. Forløbet afsluttes med en certificering, der er giver mulighed for tilknytning til FCM Samfund og som vil supplere dit CV.''

CERTIFICERINGSINDHOLD

Gennemgående
Overordnede fokuspunkter

Under hele kurset vil rollemodelsaspiranten blive vurderet inden for de angivne områder. Det primære fokus er at evaluere overførslen af egne oplevelser og tillærte kompetencer med henblik på at kunne træne og udvikle andre inden for rammerne af elitemindset og potentialeudvikling. Man behøver ikke præstere på højt niveau på samtlige fokusområder, men man må ikke falde igennem på blot ét parameter. Du vil blive løbende vurderet og modtage løbende feedback.

 

Forventningsafstemning og test

Du vil skulle udarbejde en skriftlig forventningsafstemning med dig selv på baggrund af to forskellige tests, du skal gennemføre inden certificeringsstart. Denne forventningsafstemning vil blive udfordret igennem hele forløbet. Du skal tilsræbe at agere som rollemodel allerede fra første dag og vise den bedste side af dig selv, og på samme tid være åben omkring dine sårbarheder.

 

HFL App

Du skal downloade vores HFL-app, så vi kan følge din sundhedsmæssige progression under hele forløbet, både i og uden for modulerne, indtil godkendelsesweekenden.

 

Beklædning og ordentlighed

Du skal til enhver tid være korrekt påklædt og stræbe efter at have den rette udstråling. Det betyder eksempelvis, men ikke udtømmende, din udstråling, din ordentlighed og din kropsholdning.

 

Etik OG moral

Dine etiske overvejelser og moralske grundlag vil til tider blive afprøvet og udfordret. Det er væsentligt, at du demonstrerer refleksioner og grundlag for at vise forståelse for den dualisme, der vil optræde undervejs.

 

Progression

Du skal i løbet af de seks moduler udvise progression på et eller flere af dine elitære fokusområder og potentialparametre. Du skal sætte smarte mål undervejs og forholde dig til din egen progression.

 

Håndtering af pres og uforudsigelighed

Undervejs vil du blive presset til fremmødemodulerne og skulle demonstrere tilstrækkelig kapacitet til at holde hovedet koldt og placere dig der, hvor du fungerer bedst, taget situationerne i betragtning.

 

Kommunikation og kropssprog

Dine kommunikationsevner vil blive vurderet både dynamisk og i præsentationer. Dit kropssprog er en væsentlig del af dette. Der er fokus på transaktioner, rapport og åbenhed.

 

Kandidatrapport

Fra modul 1 til 6 skal du udarbejde din egen kandidatrapport om dig selv. Kandidatrapporten indeholder en løbende potentialescreening, sundhedsdata og andre væsentlige detaljer. Det bliver din personlige udviklingslog og vil danne grundlag for, at du fremtidigt kan være en kandidat for andre i forbindelse med deres udvikling.

 

Instruktørkapacitet

Hele certificeringen fungerer også som et instruktørkursus, hvor du enten vil være den, der modtager instruktioner, eller den, der afgiver instruktioner. Derfor vil du lære om lektionsforberedelse samtidig med, at du vil blive vurderet på din instruktørmæssige kapacitet.

 

Ledelsesprofil

Alle kan lede nogen, og hele certificeringen fungerer også som et ledelseskursus, hvor du vil skulle forholde dig til ledelse eller være den, der leder. Derfor vil du lære om ledelsesprincipper samtidig med, at du vil blive vurderet på din ledelsesprofil.

 

Samarbejde

Dine samarbejdsevner vil blive afprøvet, udfordret og trænet undervejs i certificeringen. Samarbejdet begrænser sig ikke blot til at hjælpe hinanden dynamisk, men også at være proaktiv og målrettet med respekt for ressourcer og forskelligheder.

 

Perspektivering

Alle øvelser, prøvelser og læringssessioner tager afsæt i din egen udvikling og perspektiverer til de forstyrrelser, som påvirker potentialet og ofte opstår hos mennesker, især det brede segment fra kanten af samfundet. Du vil blive bedt om at perspektivere til forskellige cases i forhold til de forstyrrelser, du selv oplever.

 

OVERVEJELSER OG HANDLEKRAFT

I løbet af modulerne vil du blive udfordret på dine overvejelser og handlekraft. Derfor vil du opleve, at mange spørgsmål, du selv måtte have, vil blive rettet mod dig selv og dermed blandt andet teste din intuition.

 

REPETITION

Alt det, du lærer i certificeringen, skal du tilstræbe at repetere på samtlige moduler. Derfor anbefales det, at du også anvender det i perioderne, hvor du ikke er på MCH Arena eller en afdeling i din certificeringsperiode.

 

INSPIRATION
Undervejs i certificeringen ser vi gerne at du udlever principperne for dit forløb ved at inspirere andre mennesker. Dette gør du ved at være til rådighed for FCM Samfunds erhvervsmentorenhed, hvor målet er at komme i kontakt med mindst én person, der har brug for vejledning i livet og som er mellem 18 og 30 år gammel. Tidsrammen er mellem 0 og 3 timer om ugen i forløbsperioden.
Modul 1 - Fokus på screening
HVAD FØR

Afbud skal ske til certificeringsansvarlig ikke senere end 24 timer for modulstart, hvis du er forhindret i at fremmøde. Du skal have downloadet healthy football appen på din telefon og oprettet en bruger.

 

HVAD UNDER

Du skal møde ude foran MCH Arena ved de store røde døre. Herefter vil certificeringnsprocessen begynde og have fokus på følgende fokusområder:

 • Velkomst og introduktion
 • Udlevering af beklædning og omklædning
 • Rundvisning på MCH arena
 • Hymnenløb
 • Screeningsgennemgang af online profiler
 • Stående screening og talentindikatorer
 • Handlebane med afsæt i dine screeningspunkter
 • ELITE mindset
 • Potentialeparametre
 • Selvtillidsprøve nr.1
 • Feedback og feedforward
 • SMART til næste gang

 

HVAD EFTER

Efter modulet skal du kontakte Frederikke Bach Eggertsen på telefon 25600011 eller mail fbe@fcm.dk og anmode om en kandidat du kan træne dine tillærte kompetencer med. Du skal tilstræbe at møde kandidaten 1 gang om ugen.

Du skal kontakte Rasmus Christensen på 42445958 mhp. at booke en tid til sundhedstest, inden næste modul. Sundhedstest kan gennemføres i dit lokale LOOP center.

Efte modulet skal du arbejde på dine SMART mål.

Modul 2 - Fokus på selverkendelse

HVAD FØR

Du skal møde i dit udleverede FCM Samfund tøj. Afbud skal ske til certificeringsansvarlig ikke senere end 24 timer for modulstart, hvis du er forhindret i at fremmøde. Du skal have dine data på HFL appen klar tilgængelige.

 

HVAD UNDER

Du skal møde ude foran MCH Arena ved de store røde døre. Herefter vil certificeringnsprocessen begynde og have fokus på følgende fokusområder:

 • Velkomst
 • Feedback og feedforward
 • Hymnenløb
 • Meldinger
 • Refleksioneniveauer
 • Onboardingsprincipper ift. kommunikation
 • Motivation og disciplin
 • Anerkendelse
 • Wingmans perspektiver
 • Selvtillidsprøve nr. 2
 • SMART til næste gang

 

HVAD EFTER

Du skal opdatere din kandidatrapports screening nr.2

Du skal kontakte Rasmus Christensen på 42445958 mhp. at booke en tid til sundhedstest, inden næste modul. Sundhedstest kan gennemføres i dit lokale LOOP center.

Efte modulet skal du arbejde på dine SMART mål.

Modul 3 - Fokus på accelerationstype

HVAD FØR

Du skal møde i dit udleverede FCM Samfund tøj. Afbud skal ske til certificeringsansvarlig ikke senere end 24 timer for modulstart, hvis du er forhindret i at fremmøde. Du skal have dine data på HFL appen klar tilgængelige.

 

HVAD UNDER

Du skal møde ude foran MCH Arena ved de store røde døre. Herefter vil certificeringnsprocessen begynde og have fokus på følgende fokusområder:

 • Velkomst
 • Feedback og feedforward
 • Hymnenløb
 • Accelerationskategorier
 • Alt vurderes i grader og perspektiver
 • Wingmans perspektiver acceleration
 • Selvtillidsprøve nr. 3
 • SMART til næste gang

 

HVAD EFTER

Du skal opdatere din kandidatrapports screening nr.3

Du skal kontakte Rasmus Christensen på 42445958 mhp. at booke en tid til sundhedstest, inden næste modul. Sundhedstest kan gennemføres i dit lokale LOOP center.

Efte modulet skal du arbejde på dine SMART mål.

Modul 4 - Fokus på personlig ledelse

HVAD FØR

Du skal møde i dit udleverede FCM Samfund tøj. Afbud skal ske til certificeringsansvarlig ikke senere end 24 timer for modulstart, hvis du er forhindret i at fremmøde. Du skal have dine data på HFL appen klar tilgængelige.

 

HVAD UNDER

Du skal møde ude foran MCH Arena ved de store røde døre. Herefter vil certificeringnsprocessen begynde og have fokus på følgende fokusområder:

 • Velkomst
 • Feedback og feedforward
 • Hymnenløb
 • Ledelse i praksis
 • Lektionsforberedelse
 • Manøvreplan
 • Wingmans perspektiver på ledelse
 • Selvtillidsprøve nr. 4
 • SMART til næste gang

 

HVAD EFTER

Du skal opdatere din kandidatrapports screening nr.4

Du skal kontakte Rasmus Christensen på 42445958 mhp. at booke en tid til sundhedstest, inden næste modul. Sundhedstest kan gennemføres i dit lokale LOOP center.

Efte modulet skal du arbejde på dine SMART mål.

Modul 5 - Fokus på fordybelse og udvikling

HVAD FØR

Du skal møde i dit udleverede FCM Samfund tøj. Afbud skal ske til certificeringsansvarlig ikke senere end 24 timer for modulstart, hvis du er forhindret i at fremmøde. Du skal have dine data på HFL appen klar tilgængelige.

 

HVAD UNDER

Du skal møde ude foran MCH Arena ved de store røde døre. Herefter vil certificeringnsprocessen begynde og have fokus på følgende fokusområder:

 • Velkomst
 • Feedback og feedforward
 • Hymnenløb
 • Immersionspraksis
 • Udviklingssamtale
 • Guidning
 • Psykologs perspektiver på udvikling (Allinggaard)
 • Selvtillidsprøve nr. 5
 • SMART til næste gang

 

HVAD EFTER

Du skal opdatere din kandidatrapports screening nr.5

Du skal kontakte Rasmus Christensen på 42445958 mhp. at booke en tid til sundhedstest, inden næste modul. Sundhedstest kan gennemføres i dit lokale LOOP center.

Efte modulet skal du arbejde på dine SMART mål.

Modul 6 - Godkendelsesweekenden

HVAD FØR

Du skal møde i dit udleverede FCM Samfund tøj. Afbud skal ske til certificeringsansvarlig ikke senere end 24 timer for modulstart, hvis du er forhindret i at fremmøde. Du skal have dine data på HFL appen klar tilgængelige.

 

HVAD UNDER

Du skal møde ude foran MCH Arena ved de store røde døre. Herefter vil certificeringnsprocessen begynde og have fokus på følgende fokusområder:

 • Velkomst
 • Feedback og feedforward
 • Bronze cirkel og cooperstest
 • Opsidning i transport
 • Udlevering af yderligere materiel
 • Forberedelse og gennemførsel på opgave - (Screening og acceleration)
 • Forberedelse og gennemførsel på opgave - (Selverkendelse og eskalation)
 • Forberedelse og gennemførsel på opgave - (Screening og acceleration)
 • Forberedelse og gennemførsel på opgave - (Personlig ledelse)
 • Forberedelse og gennemførsel på opgave - (Fordybelse og udvikling)
 • Selvtillidsprøve nr. 6
 • Udnævnelse til Rollemodel og modtagelse af emblem og bevis

 

HVAD EFTER

Du skal kontakte Frederikke Bech Eggertsen på telefon 25600011 eller mail fbe@fcm.dk, og melde dig som erhvervsmentor hvis du ænsker at stå til rådighed.

TILMELDING OG FREMMØDE

Kontakt certificeringsansvarlig Nikolaj Aggerholm ved spørgsmål ifm. tilmelding.

 • Kom til infodag d. 01-03-2024 kl. 1500 - 1630 på MCH Arena Kaj Zartowsvej 5 i Herning, for at høre mere om certificeringen. Tilmelding ved at sende en mail til nac@fcm.dk med dit navn om at du gerne vil deltage.
 • Tilmeldingsfrist for hold 2024 d. 18-03-2024
Fremmødeoplysninger

Du møder alle dage på Kajzartowsvej 5, 7400 Herning. Modulerne er i tiden kl. 0900 til 1900 og godkendelsesweekenden starter kl.19 første dag og slutter kl.19 sidste dag.

 • 25-03-2024 / Modul 1
 • 29-04-2024 / Modul 2
 • 27-05-2024 / Modul 3
 • 24-06-2024 / Modul 4
 • 26-08-2024 / Modul 5
 • 27-09-2024 / Godkendelsesweekend
 • 28-09-2024 / Godkendelsesweekend
 • 29-09-2024 / Godkendelsesweekend

ASPIRANTPORTAL

Du modtager koden til undervisningsportalen ifm. certificeringen direkte fra undervisningsansvarlig Allan Christiansen ach@fcm.dk

Rollemodel aspirantportal