FC Midtjyllands afdeling for social ansvarlighed, FCM Samfund, vil hjælpe unge fra regionen til bedre sundhed både fysisk og mentalt – og derefter sende dem videre i arbejde eller i uddannelse.

Projektet er målrettet unge i alderen 18-30 år, der er uden arbejde og uddannelse, og som får uddannelseshjælp. I første halvdel af forløbet, som de unge skal igennem, fokuseres på fællesskab, det sociale aspekt og udvikling af de unges personlige kompetencer. Fodbold Fitness, hvor de unge dyrker motion sammen på et hold, er også centralt i projektet, som derudover omfatter mentorsparring og personlig rådgivning, der understøtter de unges udvikling og deltagelse i forløbet. Praktik, brobygning og småjobsordning indgår i anden halvdel af forløbet, hvor de unge fortsat modtager sparring og undervisning samt fortsætter deres fysiske træning.

På kort sigt er målet, at de unge i projektet oplever større livsmestring, som at komme op om morgenen, betale sine regninger samt indgå og bevare relationer til andre – forudsætninger der er vigtige for at klare et job og komme i gang med en uddannelse. På lang sigt skal projektet nedbringe antallet af unge på uddannelseshjælp, og give de unge både lysten og modet til at komme videre i livet.

Mødet på grønsværen

Det lokale erhvervsliv og områdets uddannelsesinstitutioner spiller en vigtig rolle i bestræbelserne på at lykkes med projektet, men det første møde mellem de unge og repræsentanter fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner holdes ikke i et mødelokale men derimod på grønsværen.

– Det er en fantastisk donation, og vi er jublende lykkelige, for pengene betyder, at vi nu søsætter et ambitiøst projekt, som på sigt hjælper unge på uddannelseshjælp. Det er vigtigt for de unge at mødes i andre rammer end dem, de tidligere har mødt i kommuner og virksomheder, og derfor skaber vi blandt andet et fælles mødested på grønsværen, hvilket giver et særligt fællesskab, som gør den efterfølgende dialog mellem de unge og repræsentanter fra virksomheder og uddannelsesinstitutioner lettere, fortæller en smilende Berit Schultz Thynebjerg, der er projektleder i FCM Samfund.

Efter mødet på grønsværen afholdes der job- og uddannelsescafé, hvor virksomheder og uddannelsesinstitutioner fortæller om sig selv, og hvad de tilbyder. Samtidig får de unge mulighed for at præsentere sig selv og hvilke kompetencer, de har. Målet er, at de unge kommer i praktik, ansættes under småjobsordningen eller begynder på et uddannelsesforløb.

Vil give noget tilbage

I både FCM Samfund og FC Midtjylland er der begejstring for TrygFondens donation og de muligheder, bevillingen giver.

– Støtten fra TrygFonden betyder, at vi kommer i gang med et projekt, vi virkelig brænder for. De unge står i en ret udsigtsløs situation, og det kan være en stor udfordring for dem at komme op om morgenen, få betalt regningerne og lignende. I FC Midtjylland tror vi på, at idræt og engagement i foreningsregi – og allervigtigst det fællesskab, som idræt i denne form fører med sig – er en måde, hvorpå vi hjælper de unge tilbage på sporet. Vores spidskompetence er talentudvikling, og vi er sikre på, at det med fordel kan bruges generelt – hvad enten det handler om landsholdsdrømme eller i dette tilfælde drømmen om et job eller uddannelse, siger Preben Rokkjær, der marketing- og supportdirektør i FC Midtjylland.

– Vi har erfaringer med at spotte talent og facilitere udvikling via sport og foreningsliv. Dem bruger vi gerne på at hjælpe en gruppe unge i en svær situation, og dermed give noget tilbage til regionen, hvorfra vi altid får enorm opbakning – det var derfor, vi etablerede FCM Samfund. Vi har et stort netværk som fodboldklub, og FC Midtjylland rummer mange kompetencer, som kan medvirke til menneskelig udvikling af regionen, siger Preben Rokkjær.

Meget mere end fodbold

Det er TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland, der står bag donationen til FCM Samfund. Donationen er givet som led i TrygFondens samlede arbejde for at give alle en plads i fællesskabet.

– I TrygFonden arbejder vi for, at alle bliver en del af et positivt fællesskab, som styrker deres mulighed for at tage ansvar for egen og andres trivsel. Samtidig ønsker vi, at flere unge får mulighed for at udvikle deres personlige, sociale og faglige kompetencer, da unge, der aldrig får taget en uddannelse eller ryger ud af arbejdsmarkedet, har markant større risiko end resten af befolkningen for både fysiske og mentale helbredsproblemer, misbrug, social isolation, dårlig trivsel, kriminalitet og i det hele taget forringet livskvalitet, siger Kurt H. Jørgensen, repræsentant i TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland, der bakkes op af Hans Kurt Larsen, som ligeledes er repræsentant i det regionale råd.

– I det regionale råd er vi utrolig glade for at støtte FCM Samfunds nye, ambitiøse projekt, hvor mange gode og stærke foreningskræfter slutter op om at hjælpe unge i en udsat situation. Gennem fodbolden får de unge et fællesskab og et netværk, som de kan bruge til at komme videre, og samtidig følger FCM Samfund de unge og yder den mentale støtte, der bliver brug for. FC Midtjylland kan så absolut meget mere end "bare" fodbold, og vi glæder os til at følge projektet. Vi tror fuldt og fast på, at det giver en masse midt- og vestjyske unge en ny start, siger Hans Kurt Larsen.

FCM Samfund forventer, at omkring 300 unge bliver en del af projektet.

Om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

Læs mere om TrygFondens aktiviteter på www.trygfonden.dk.