I marts lagde MCH Arena ramme om en midtjysk ungekonference med deltagelse af cirka 300 interessenter, herunder beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen, repræsentanter fra de 19 kommuner i Region Midtjylland og FCM Samfund.

Overskriften på konferencen lød: ”Hvordan udvikler kommunerne indsatsen i en tid med reformer, færre ressourcer, og hvilke ønsker har de midtjyske aktører til den fremtidige beskæftigelsesindsats på ungeområdet?”

Emnet falder godt i tråd med, hvad FCM Samfund beskæftiger sig med. På mødet fik FCM Samfund lejlighed til at fortælle om, hvordan der gennem tillid, ansvar og elitesporten som ‘platform’ arbejdes med at fremdyrke den enkeltes talent og finde den rette vej i et ellers udfordrende uddannelses- og jobmarked for en række unge med forskellige udfordringer, diagnoser, misbrug mm.

Et godt resultat kan kun opnås via et tæt samarbejde med erhvervslivet, kommuner og lokale politikere, som har været gode til at bakke op. Og det har foreløbigt givet bemærkelsesværdigt gode resultater, som har vakt genlyd både herhjemme og udenfor landets grænser.

TALENTREPRÆSENTANTER I FCM SAMFUND

“Et skib uden retning kan ikke drage fordel af nogen vind.”

Citatet her er et af de foretrukne for Nathalie Dahl, og er nok meget sigende for, hvordan mange unge oplever tilværelsen, ikke mindst dem med særlige udfordringer. Nathalie deltog sammen med Tommy Jensen på mødet. De er begge en del af FCM Samfunds hold af talentrepræsentanter, hvis fornemmeste opgave er at inspirere andre til at finde og forløse deres talent.

Både Nathalie og Tommy har selv været gennem et forløb i FCM Samfund og holdt et oplæg for at fortælle om deres oplevelser, og hvad FCM Samfund kan bidrage med.

Tommy Jensen har været kraftigt udfordret af en bipolar lidelse. Tommy havde et tydeligt talent inden for omsorg, personlighedsudvikling og motivation.

Efter et 26 ugers talentforløb kom han så styrket ud, at han siden er blevet leder af FCM Samfund i Thisted og sideløbende hermed fungerer som coach for vagterne på MCH Arena. Han har også fået et noget tættere forhold til hans femårige datter.

Nathalie Dahl har haft en barndom præget af misbrug i hjemmet. Hun mistede begge forældre som teenager og måtte som helt ung tage sig af hendes yngre bror. Nathalie har vist vejen ud af håbløshed til meningsfuldhed og er i dag PA for den indkøbsansvarlige ved SIKA Footware. Nathalie fortalte om de perspektiver, der får det positive frem, og den personlige indsigt som gør forskellen på angst eller styrke.

– Vi forsøger at give de unge mennesker en solid platform – et skub i den rigtige retning – men det er de unge mennesker, som er heltene, udtaler Preben Rokkjær, direktør i FCM Samfund.

Det glæder hele holdet bag, at der også fra politisk side bliver lagt mærke til det arbejde, der bliver lagt fra FCM Samfund, men ikke mindst fra de unges side.