RAMMER OG KANDIDAT FOKUS

Indsatsen har fokus på at kandidaten bliver selvforsørgende med afsæt i store dele af den praksis, som anvendes inden for klublivet og professionel sport.

Derfor former indsatsen sig primært om den enkelte kandidat og sekundært om den samlede gruppe. Det kan for eksempel være, at den enkelte deltager modtager personlig hjælp til jobsøgning, mens man i fællesskab træner jobsamtaler mv. Indsatsen er dermed ikke afhængig af et bestemt antal tilknyttede personer, men udvikler og tilpasser sig i tråd med de personer, som løbende tilknyttes og afmeldes forløbet med det formål at blive selvforsørgende bedst muligt.

 

Samarbejdet mellem rådgiver og FCM, samt at kandidaten skal kunne møde FCM med en ”Frisk start”, vægtes højt, hvorfor det tilstræbes, at kun de mest relevante oplysninger ift. at blive selvforsørgende, overdrages ifm. visitationen. Det kunne for eksempel være tidligere erfaringer om problematikker forbundet med jobopstart. Det individuelle forløb og dermed kandidatens tilknytning til indsatsen kan opsiges med umiddelbar virkning inden for indeværende uge med henblik på at opnå størst mulig fleksibilitet ift. kandidatens vej mod beskæftigelse.

 

Kandidaten kan både være over og under 30 år, men er vedkommende svært kontaktbar eller i en situation, hvor fremmøde vurderes meget usandsynligt, er indsatsen muligvis ikke den rigtige løsning. Man kan i visse tilfælde godt have en dialog om et ”onboarding-forløb”, hvor kandidaten modtager en frivillig mentor, som over tid gradvist forsøger at motivere og engagere kandidaten til at kunne indgå i forløbet.

INDSATSENS PROCES OG INDHOLD

Opstart

Indsatsen starter ved, at FCM modtager en kandidat fra rådgiver. Rådgiveren visiterer ud fra indsatsens beskrivelse eller anvender dette pre-screeningsark. Herefter kontakter FCM kandidaten pr. telefon og aftaler et møde mhp. umiddelbar opstart. Til det første møde gennemføres en potentialescreening, som afdækker og afklarer en række mål, der skal arbejdes med ift. at blive selvforsørgende. Potentialescreeningen tager afsæt i de 8 succesparametre, som kan ses i eksemplet. Rådgiver modtager en e-mail, når potentialescreeningen er gennemført med præcis dato for opstart. Er der elementer, som kræver yderligere dialog, inddrages rådgiver.

Indsatsens 3 fokusområder i prioriteret rækkefølge

Indsatsens 3 fokusområder i prioriteret rækkefølge

  • Kortsigtet, at komme i job eller uddannelse mhp. at blive selvforsørgende.
  • Langsigtet, at komme i bedre job eller optage fremtidig uddannelse (fx hvis man afventer opstart på uddannelse)
  • Udvikle sig personligt (fx mestringsteknikker eller konkret vægttab, rygestop mv.)

For at støtte op om kandidatens vej mod selvforsørgelse, identificerer vi hvilke elementer, kandidaten selv kan løfte og hvilke elementer, vi fra FCM-side kan løfte sammen med kandidaten, og i nogle tilfælde for kandidaten. Det kunne for eksempelvis være, at kandidaten selv søgte job, og at vi sammen lavede ansøgningen, men at vi for kandidaten lavede CV’et. Vi fokuserer med andre ord på at uddanne ”kvalitets- og serviceprægede arbejdstagere” og ikke som sådan ”gode jobsøgere”. De elementer, som vi kan støtte op med under forløbet og længe efter at kandidaten er blevet selvforsørgende, er følgende:

  • Mentorkorps - som leverer frivillige uddannede mentorer. Mentorerne modtager intern mentoruddannelse ved FCM Samfund og har 1 times feedback/Feedforward sparring med vores Neuropædagog hver uge.
  • Kropsterapeut – Som hjælper kandidaten til at kende sin krop og hvilke signaler man skal være opmærksom på ift. at vurdere om man fx er for syg til at møde til indsatsen, skole eller på job.
  • Samtaleterapeut – Som hjælper kandidaten med yderligere indsigt med henblik på at øge de personlige mestringsforudsætninger og styrke motivationen.
  • Træning – Som levere personlig rådgivning, træningsvejledning og kostplanlægning. Derudover kan den enkelte kandidat modtage FCM træningstøj, drikkedunk og særlige vitaminpiller mhp. at styrke op om sundheden i rejsen på vej mod selvforsørgelse.
  • Alumni (Efterværn) – Et frivilligt miljø hvor deltagerne 1 gang i måneden inviteres til en fælles samling, ofte forbundet med en hjemmekamp. Alumni koncentrere sig om at samle så mange tidligere deltagere som muligt, mhp. at holde dem til ilden og tale om nogle af de ambitioner og problemstillinger som opstår ifm. at komme i gang med jobbet, udvikle sig i jobbet og løse de konflikter som kan opstå. Det handler også om at danne forskellige fokusgrupper som eksempelvis kan være en ’’Gåturs gruppe’’ eller en ’’karrieregruppe’’.

DOKUMENTATION OG PROGRESSION

Forløbet dokumenteres gennem et aktivt arbejdsredskab, kaldet potentiale screening. Potentialescreeningen arbejder ud fra konceptet ’’Potentiale minus forstyrrelser er lig med performance’’.

Hver 3 uger gennemføres en potentialescreening for at måle om kandidaten har bedret sine forudsætninger for at blive selvforsørgende og hvilke områder, som med fordel, kan blive bedre. Disse potentialescreeninger viser et visuelt billede af kandidatens progression og udtrækkes som en del af den allerede eksisterende proces, sådan der ikke bruges unødvendig tid på dokumentationen.

 

Der indleveres fremmødeprotokoller hver måned og rapporteres løbende, hvis kandidaten afviger fra mødeaftaler. Derudover afsluttes alle processer med en afslutningsrapport, som er et konkret resumé af hvad kandidatens har oplevet, hvad FCM vurdere, fremmødehistorik og eventuelle relevante noteringer + Potentialescreeningerne som bilag.

EKSEMPEL PÅ KONKRET INDSATS

Kandidaten ville skulle møde ca. 3-4 gange om ugen. Datoerne vil være faste for den enkelte deltager, sådan at der opleves struktur. Tiderne placeres i så vidt mulig udstrækning, for at tilgodese kandidatens forudsætninger. To af dagene vil blive brugt på individuel sparring og konkret jobsøgning, den tredje dag vil blive brugt på fælles undervisning i jobsamtaler eller træningsvejledning mv. En individuel samtale kan vare alt mellem 30 minutter og 3 timer, alt afhængig af hvad fokus og kandidatens behov er. Den sidste dag vil ofte blive brugt på besøg fra erhvervsrepræsentanterne. FCM har over 750 partnervirksomheder og nogle af disse indgår i FCM samfund erhvervsrepræsentant gruppe. Denne gruppe underviser grupper og hjælper individuelle i indsatsen, inden for alle de 8 succesparametre.

TALENTFORLØB (Noget ekstra som ikke er for alle)

Hvis vi undervejs i indsatsen eller forløbet efter indsatsen spotter et særligt talent hos en af kandidaterne, invitere vi kandidaten til at blive optaget på et talentprogram. Kort fortalt er talentprogrammet et supplerende element til ens indsats, job eller uddannelse.

Talentforløbet bygger op om ’’Den gode historie’’ ofte forbundet med store ambitiøse mål, som vi vurdere kan opnås på en sådan måde, at den kan inspirere andre til at gøre det samme ’’Komme op af sofaen effekten’’. Talenterne bliver kaldt talentkandidater og når de opnår deres mål, modtager de titlen Talentrepræsentanter. Talentkandidaterne modtager løbende sparring fra talentrepræsentanterne og begge talentgrupper inviteres til samtlige hjemmekampe, indgår i interviews og oplæg med videre. Talentrepræsentanterne modtaget også en personlig manager til at koordinere og behandle eksterne henvendelse. Talentrepræsentanter vil modtage en dissideret arbejdskontrakt ved FCM samfund.

 

Vi arbejder med første og anden grads talenter. Første gradstalenter er nogle talenter som umiddelbart kan anvende deres talent og opnå fantastiske resultater, men anden grads talent kan være lige så godt, men først kan anvendes efter længere erfaring. Førstegradstalent kan således være sælger egenskaber, mens anden grads talent kan være ledelsesforudsætninger mv.

Mød nogen af vores talentrepræsentanter

Christians rejse mod succes

https://www.youtube.com/watch?v=j_cZBLfMpe4

 

Peter har overvundet sin angst, og via sit talentforløb i kommunikation, er han blevet sælger med stort distriksansvar

https://www.youtube.com/watch?v=cFeZuHaDD3M

 

 

Kontaktpersoner

Allan Christiansen
Chef
+45 25 60 00 10