OVERORDNET BESKRIVELSE

”I FCM Samfund vil vi hjælpe mennesker i regionen, med at finde og forløse det talent som alle mennesker er i besiddelse af.”

Iværksætterlinjen fokuserer på at skabe gode rammer for potentielle iværksættere via ugentlig undervisning, træning og praktisering i personlig indsigt, relevante kompetencer og øget erhvervsfagligt netværk. Iværksætterlinjen er naturligt opstået i forbindelse med øget interesse hos unge i kommunen ved FCM Samfund, for at dyrke drømmen uden for banen, med henblik på at skabe sin egen levevej, sideløbende med deres uddannelse eller job.

PRAKTISKE INFORMATIONER

LOKALER

Lokalerne faciliteres af Nygade 29, og kan benyttes efter endt undervisningstid til relevante formål. Fællesområderne er for alle og kan tilgås uanset om man har undervisning. Fællesområderne kan også bruges til socialt samvær mv. inden og efter undervisningen.

UNDERVISERE

Samtlige undervisere vil være FCM Samfunds businessmentorer, som underviser med afsæt i deres faglighed og et målrettet undervisningsdesign. Dette tager afsæt i en introduktion, kvalificering, opgave og feedback struktur. Udover dette vil der løbende være gæsteundervisere.

KOORDINERING

Koordineringen af undervisere, samt holdoptag og løbende optag, varetages af FCM Samfunds koordinator, som kan kontaktes på krk@fcm.dk eller 3110 7682 mellem kl.1000 og 1200 alle dage.

SEGMENT OG BEVISER

Alle kan være iværksætter enten ved vilje eller ved tilfælde. Undervisningsforløbet er opdelt i 3 faser, samt en efterfølgende iværksætterfase, Der gives undervisningsbevis efter hver fase. Dette betyder, at skulle man finde ud af, at iværksætteri ikke er noget for én, så har man som minimum optaget et bevis i personlig indsigt, som kan bruges til kandidatens professionelle profil.

Bevisernes design indeholder det faste pensum, men tilrettes efter hvilke personer som har undervist dem. Dette gøres, da det vurderes at undervisningsbevisets kvalitet øges, ved at oplægsholderne navngives.

UGEPLAN

Iværksætterlinjen veksler mellem undervisning og iværksætteri. De dage som står angivet for fri, kan iværksætterne fortsat komme i huset og bruge det som deres fysiske lokation. Lokationen kan også bruges til at holde møder og lave præsentationer i dette tidsrum. Er man ikke del af undervisningen mere, kan disse tider også bruges til det.

 

Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
14 - 16 Fri Undervisning Fri Undervisning Iværksætter
ANSØGNING OG PERIODE

Ansøgning sker gennem eksisterende link på denne side og fristen for tilmelding er d.17-09-2022. Opstartssamtaler holdes løbende inden opstart. Opstart af forløbet er d. 08-11-2022 og afslutningen er 02-02-2023

GENSIDIG INSPIRATION

FCM Samfund vil gerne bidrage til gensidig inspiration. Det betyder i praksis at vi gerne vil dokumentere vores fælles og individuelle sejre på vores sociale medier og øvrige medier. Som iværksætterkommune lever vi af iværksætteri og tiltrækningskraft.

PENSUM

FASE 1. PERSONEN

Der er fællesholdopstart og hele forløbet starter med ’’personen’’. Fokus er at finde sin indre iværksætter og skabe gode rammer for at balancere iværksætteri med resten af ens interesseområder. Dette kan f.eks. være uddannelse, job, familie, venner med videre. Derfor stiller pensum skarpt på følgende områder:

  • Personlig indsigt mhp. psykisk robusthed
  • Dagligdagsrutiner, kost og motion mhp. energi til at tænke og virke
  • Prioritering mhp. målrettet indsats og balance i ens øvrige liv
FASE 2. IDEEN

Fokus i denne fase er at skabe gode rammer for idegenereringen med afsæt i forståelse for at identificere et problem og løse det, eller skabe grobund for at lave det man brænder for uafhængigt af behovet.

  • Idegenerering og konkretisering mhp. at finde sin ide
  • Vision, mission og værdier mhp. at skabe et godt afsæt for sin ide
  • Datasøgning og analyse mhp. at målrette sin ide
FASE 3. ERHVERVSFAGLIGT

Den erhvervsfaglige fase handler om at tillære de tekniske, strategiske og ledelsesmæssige detaljer, som er relevante for at kunne rumme hele iværksætterfaget. Mange iværksættere dropper drømmen i mødet med virkeligheden, og derfor stiller dette fag skarpt på konkret indsigt i værktøjer til direkte brug, samt kalibrere det kompas som skal bringe iværksætteren gennem tågen af uforudsigelighed og modgang.

  • Opbygning af et virksomhedsgrundlag, CVR, økonomisystem og forsyningskæde
  • Opbygning af sociale medier, PR, salgsopstilling og fondsansøgninger
  • Salg- og forhandlingsteknik, ledelse og networking
Optagelsessamtale til iværksætterlinjen

VI SAMARBEJDER MED

Ikast brande kommune
Herningsholm erhvervsskole og gymniaser
Ikast Brande gymnasium
FGU midt-vest
Handelsgymnasiet i Ikast Brande
Seneste nyt
Samarbejdet er opstået i kølvandet af det fælles ønske om, at dyrke talenterne udenfor banen.
Søren Pedersen - Ungeleder
Samarbejdet er opstået i kølvandet af det fælles ønske om, at dyrke talenterne udenfor banen. På den arena spiller vi på samme præmisser og ønsker alle, at gøre vores unge så dygtige som muligt. Iværksætterånden hersker her i Midt vesten, derfor er det oplagt at styrke og løfte de unge med en god ide, et halvfærdigt innovativt produkt/projekt, eller blot en stærk indre trang til iværksætteri. Kan vi være med til at skabe gode rammer for iværksætterspirerne i lokaleområdet og give de unge en yderligere mulighed for et unikt forløb i samarbejdet skoler, uddannelsesinstitutioner og FCM-Samfund, så kan det bliver til flere gode historier som vi skaber fælles.
På heden er vi gode til at få ideer og tage initiativet til at gøre noget nyt
Allan Christiansen - Projektchef
''På heden er vi gode til at få ideer og tage initiativet til at gøre noget nyt, og begge elementer ligger naturligt i iværksætterens DNA. Jeg tror på at vi i FCM samfund sammen med det lokale erhvervs- og uddannelsesliv, kan skabe fantastiske rammer for at give unge iværksætterpotentialer, muligheden for styrke sine forudsætninger for at lykkedes som selvstændig.''