INFORMATION OM FCM SAMFUND CARE

Kontakt os på 4023 3470

Hvad gør vi og hvorfor

Vi tager de sportsinteresserede unge, fra ressourcesvage familier i hånden og følger dem hele vejen, til en stabil tilknytning, til det gensidige forpligtende fodboldfællesskab. I forbindelse med vores julegave mission i FCM Samfund, har vi erfaret at der, hos nogle familier, eksisterer et behov for en håndsnær, rummelig og omsorgsfuld teambaseret indsats, ift. at forberede og klargøre dem til at få deres børn, til at blive en del af en fodboldklub, i rammen af deres eget ønske.

 

FCM Samfund julegavemission; Vi tilstræber igen at hjælpe så mange familier som muligt. For at opnå denne mission i år, står vi stærkest sammen hvis hver enkelt ansøgning indeholder fyldestgørende information. Derudover vil vi i år, forsøge at give så mange nye modtagere en gave, samt supplerer tidligere modtagere op, med det som de mangler eller ikke kan passe mere, fra tidligere gave. På denne måde vil vi tilstræbe at alle ansøgere vil kunne modtage en gave i år! Vi spørger derfor ind til, om du som ansøger har ansøgt før, og vi spørger også ind til om modtagerne tidligere har modtaget en gave fra FCM Samfund. Vi håber at du som ansøger vi tilstræbe at opnå dette.

INDSATSEN I PRAKSIS

Visitation

MÅLGRUPPE

Familier kan visiteres til FCM Samfund Care, hvis de ønsker hjælp til at blive del af en fodboldklub.

 

VISITATIONEN

Alle kan henvende sig ift. at komme i betragtning til denne støtte. Det væsentlige er at det er familien selv eller kommunen som retter henvendelse til os telefonisk eller pr. mail. med reference til FCM Samfund Care. Kontakt Anne Christiansen 4023 3470 / anc@fcm.dk

 

PROAKTIV ELLER REAKTIV INDSATS

Kriteriet for indsatsen er, at den unge gerne vil være en del af fodboldfællesskabet og har behov for støtte til at blive det. Derfor kan man forud for julegaven indsatsen, hvor man modtager en taske med fodboldtøj og kontingent, blive klar til at gå til fodbold. Man kan også modtage insatsen efter man har modtaget en julegave.

Teamkvalificering

Ved visitation aftales et afklaringsmøde med relevante parter i familien og eventuelt fra kommunen, mhp. at afdække og afklare de behov som hersker, ift. at den unge kan få en stabil og engageret tilknytning til en fodboldklub. Til det første møde vil vi afdække inden for følgende områder:

 • Barnets udviklingsmæssige behov
 • Familieforhold
 • Forældrekompetencer

Efter afklaringsmødet, vurderes det om FCM Samfund Care, kan organiserer et selvstyrende team, som har kompetencerne til at yde familien den tilstrækkelige støtte. Eventuelt i samarbejde med kommunen.

Familien modtager svar hurtigst muligt herom.

Tilknytningsindsats

Tilknytningsindsatsen har til mål, at den unge skal kunne deltage aktivt og engageret i fodboldklubbens aktiviteter, hvorfor det er væsentligt at de basale rammer for den unges trivsel, er tilstrækkelige.

 

Det selvstyrende team kan eksempelvis bestå af følgende:

 • Mentor støtte
 • Kost og træningsvejledning
 • Økonomivejledning
 • Støtte til at møder mv
 • Beskæftigelse
 • Familiekompetencer og hjemlige rutiner
 • Skole og fritidsstøtte
 • Derudover fokusområder som relaterer sig hertil

 

Indsatsen forløber indtil den unge har opnået stabil og engageret tilknytning til en fodboldklub, eller at samarbejdet af andre årsager ophøres.

Afslutning

Ved afslutning dannes en rapport som familien, og eventuelt kommunen modtager. Rapporten er en kronologisk beskrivelse af indsatsens fokusområder og væsentlige oplevelser. Rapporten udarbejdes sammen med familien.