SAMARBEJDE I FOKUS

1 TIMES OPLÆG

Oplægget handler om samarbejde og hvordan man bidrager til det og hvordan man bidrager af det. Oplægget består af 3 faser hvor man i hver fase, informeres om relevansen, kvalificeres til opgaver, gennemføre opgaver og afrunder med feedback og feedforward.