FORENINGSLIV I FOKUS

1 TIMES OPLÆG

Oplægget handler om det lokale foreningsliv, hvordan man bliver del af det og hvilke fordele der ligger i foreningslivet. Oplægget består af 3 faser hvor man i hver fase, informeres om relevansen, kvalificeres til opgaver, gennemføre opgaver og afrunder med feedback og feedforward.