ANSVAR I FOKUS

1 TIMERS INTERAKTIVT OPLÆG

Oplægget handler om hvordan ansvaret er i os alle og hvordan vi griber det og handler på det. Oplægget består af 3 faser hvor man i hver fase, informeres om relevansen, kvalificeres til opgaver, gennemføre opgaver og afrunder med feedback og feedforward.