FORLØBSBESKRIVELSE

6 LÆRERIGE OPLÆGSMODULER

VIDEN OM TALENT

Talentet i fokus bygger op omkring ambitionen om at dyrke talentet ”uden for banen” og at alle har talenter. Formålet er dermed, via identificering og træning af talentet, at styrke unges forudsætninger for succes. De primære fokusområder er at opnå endnu mere energi i hverdagen, bidrage til en fælles fortælling om fordelene ved at se indad, samt tillære nye kompetencer som styrker vejen mod det gode liv. Visionen er, at alle deltagerne samt de som interesserer sig for fortællingen af forløbet, får et naturligt forhold til deres eget talent og lærer at identificere, anvende og styrke talentet løbende.

 

FORLØBET I PRAKSIS

Forløbet er både for dem som interesserer sig for sport og de som ikke gør. Talentforløbet er centreret omkring oplægsmodulerne, som hver for sig repræsenterer en vinkel på at identificerer, vedligeholde og udvikle talentet hos sig selv og inspirere andre til at gøre det samme. Efter hvert oplægsmodul vil der således være nogle selvstændige opgaver, eventuelt suppleret med løbende events. Udvalgte undervisere fungerer som fælles manager for samtlige deltagere, som derfor vil have mulighed for at stille spørgsmål før, under og efter oplægsmodulerne jf. et standardiseret selvevalueringsdesign.

 

SELVEVALUERINGSDESIGN

Selvevalueringsdesignet har et standartelement og et modulelement som gennemføres efter hvert oplægsmodul. Standartelementet afdækker og afklarer de fundamentale forudsætninger for at optimere performance, og modulelementerne afdækker og afklarer specifikt omkring det kompetencespecifikke emner. Selvevalueringsprogrammet vil, efter hver evaluering, foreslå delmål mhp. at optimere ens performance på det fundamentale niveau og på det kompetencespecifikke niveau. Selvevalueringsprogrammet afsluttes med et afrundingselement som medtager samtlige data fra hele evalueringsperioden. Hele forløbet afsluttes således med et individuelt screeningsresultat, kombineret med en ny målsætning om at opnå ens bedste potentiale for personlig succes.

 

LØBENDE EVENTS OG HJEMMEKAMPE

Du kan tilmelde dig løbende events som tager afsæt i samfundsrelevante samtidselementer. Events vil indeholde sammenhold, præstationer og være forbundet med at give tilbage til samfundet. De løbende events koordineres mellem FCM Samfund og Ikast brande kommunes Ungdomsråd. Derudover vil der løbende blive inviteret til FCM hjemmekampe med medlemsfordele, så man kan deltage i hele regionens rejse om at dyrke drømmen i professionel fodbold.

 

HFL APP

Som del af forløbet, opfordres du også til at støtte op om vores tilknytning til EFDN, et europæisk fodbold netværk som har fokus på udvikling af talentet uden for banen. Appen tæller den distance du tilbagelægger enten ved gang, løb eller cykel og omdanner det til point som først angives i din egen profil og derefter indgår i FCM Samfunds totale score på national og international plan for skridttælling.

 

UNDERVISNINGSBEVIS

Foruden screeningsresultat og HFL resultat, afsluttes undervisningsforløbet også med et undervisningsbevis og diplom. Undervisningsbeviset beskriver hvilke elementer som der har været undervist i og diplomet kan bruges til, at bevise du har gennemført forløbet ved FCM Samfund.

SEGMENTER

LEDEREN

En af klassens ukronede ledere som med fordel kan bidrage af at se indad og som med fordel kan bidrage klassen med sin uformelle position i klassen til at styrke trivsel. En person som udviser særlige sociale egenskaber som med fordel kan styrkes.

LANDEVEJSRIDDEREN

Personen som holder sig meget for sig selv og som måske med fordel kunne udvikle sig inden for sine passioner endnu mere. En person som med fordel kan træde mere i karakter og bruge sin selvstændige tankegang målrettet.

STRÆBEREN

Personen som går op i gode karakterer og som måske stræber så meget efter karaktererne, at processerne og forventningerne i tider kan virke tungere end de bør. En person som udviser analytiske eller strategiske evner. En person som udviser selvdisciplin

KOMIKEREN

Personen som ikke er bange for at gøre opmærksom på sig selv og som benytter ironi til at udtrykke sig i klassen. En person som udviser gode refleksionsevne. En person som demonstrerer evnen til at tale dynamisk.

SPORTSMANDEN

Personen som udmærker sig eller bare nyder sport og som med fordel kan udvikle sig gennem sin sportslige tilgang. En person som udviser interesse for sport og fysisk aktivitet. Personen som trives i hold prægede eller individuelle discipliner

E-SPORTSMANDEN

Personen som finder glæden i den digitale verden og som udtrykker sig i computersproget. En person som finder spil interessante.

INGENIØREN

Personen som går op i detaljerne og/eller som måske interesserer sig for teknik. En person som synes det er spændende at skabe noget konkret. En person som er meget selvstændig.

KUNSTNEREN

Personen som holder af at udfordre sig selv og udtrykke sig selv i det abstrakte. En person som synes det er spændende at skabe noget abstrakt. En person som mærker efter i sig selv.

Oplægsmodulerne

Her kan du læse om oplægsmodulerne, samt information om bustider og øvrige relevante oplysninger.

Oplægsmoduler TIF

UDTAGELSE TIL TALENTFORLØB

Talentforløbsdeltager i talentforløbet er en videreudvikling, som forløber simultant med oplægsmodulerne. Hovedformålet med TFD er at opnå succes, via gensidig repræsentation og en ambitiøs udviklingsplan, målrettet en specifik drøm. Kriterieret for at blive optaget er, at man undervejs i oplægsmodulerne får afklaret sit talent og at det matcher et konkret mål. Det gensidige krav som danner grundlag for samarbejdet mellem TFD og FCM Samfund er, at begge parter støtter op om det gensidige ansvar i rejsen mod målet og at TFD varetager en konkret rolle i FCM Samfunds organisation. Talentforløbsdeltager er kun for de som vil forsøge at afprøve deres talent endnu mere med FCM Samfund.

Talent repræsentant forløb
ANSØGNINGSFORMULAR

Kontaktpersoner

Allan Christiansen
Projektchef
+45 25 60 00 10
Nathalie Dahl
Intern elev ansvarlig
50676570

Vi samarbejder med

Ungdomsskole leder
Allan Bjørnskov Hansen
Samarbejdet mellem FCM Samfund og Herning Kommune skal være med til at styrke udvikling og trivsel blandt kommunens børn og unge. Dette skal bl.a. ske ved, at FCM Samfunds Educare-aktiviteter gøres til en fast del af Herning Kommunes åben skole tilbud, hvor Educare-aktiviteterne gøres let tilgængelige for skolerne via Herning Kommunes platform for åben skole tilbud. Derudover skal samarbejdet mellem UngHerning og FCM Samfund give mulighed for, at op til 120 elever i folkeskolernes udskolingsklasser, hvert år kan tilbydes en plads på Talent i fokus. Herved for eleverne mulighed for at udforske og dyrke egne talenter, for derved at tillære sig nye kompetencer, der kan styrke vejen mod det gode liv.