Opstartsrammer

Formål

Sammen går vi på banens formål er, at skabe rammerne for, at kandidaten via sit potentiale og talent, kan udvikle sine personlige egenskaber, med afsæt i egne forhold og i forhold til at blive selvforsørgende.

Tilknytningslængden

Kandidatens tilknytningslænge er individuelt afstemt og kan afsluttes med 1 uges varsel. Tilknytningslængden er dog maksimalt 4 måneder. Forlængelse kan ske ved konkret vurdering. Alle vurderinger sker i samråd med rådgiver.

Forventninger og fordele

Det forventes at man møder og deltager aktivt. Kan man ikke møde skal man melde afbud og årsag til både FCM Samfund og rådgiver.

 

Som kandidat vil man modtage træningstøj, løbesko, drikkedunk og gratis adgang til fitnesscenter. Derudover kan man låne både jakker og andet relevant, hvis der er grundlag for det. På lokationen er der også en madordning som er kombineret med vitamintilskud. Derudover er der også massagepistoler.

 

Som kandidat kan man tilmelde sig som Alumni. På denne måde kan man komme til alle hjemmekampe som hjælper, og deltage i de månedlige foredrag som afvikles på MCH Arena.

Målgruppe

Den primære målgruppe kan jf. LAB loven beskrives som uddannelses- og aktivitetsparate under 30 år. Ydermere skal man være i stand til at have et stabilt fremmøde og kunne være i lokale med andre mennesker i 3 timer af gangen. Målgruppen spænder bredt, i det at der undervises og samtales individuelt på flere niveauer. Niveauerne er opdelt i 3 og benævnes omsorgs-, psykologisk- og kreativt niveau. Omsorgs niveauet er for de som har brug for at klare hverdagen. Det psykologiske niveau er for de som har behov for, at blive klar til at finde- og fastholde beskæftigelse, og det kreative niveau er for de som skal finde et mål og en strategi, samt aktivt arbejde for at opnå beskæftigelse. Nogen starter på omsorgsniveauet mens andre starter på det kreative niveau, men alle sigter efter det kreative niveau.

Adresse

Adressen er Nygade 29, 7430 Ikast

Visitation til forløbet

Introducering af forløb, møde om forløb, potentialescreening

Visitationen sker ved, at rådgiver kort introducerer Sammen går vi på banen for kandidaten. Herefter bookes der et møde med FCM Samfunds potentialetræner og kandidaten, og rådgiver kan også vælge at deltage. Til den første samtale præsenteres forløbet grundigt og hvis kandidaten siger ja til at starte op, gennemføres da et potentialescreeningsdesign. Potentialescreeningen tager afsæt i de 8 succesparametre som er grundstene i det beskæftigelsesrettede undervisnings- og udviklingsfokus, som hele indsatsens samtaler og fællesaktiviteter bygger op omkring. Der laves efterfølgende én potentialescreening hver måned for at følge progressionen.

Indhold i forløbet

Undervisning, udviklingssamtaler og yderligere individuelle indsatser

Indsatsens 3 fokusområder i prioriteret rækkefølge

  • Kortsigtet, at komme i job eller uddannelse mhp. at blive selvforsørgende.
  • Langsigtet, at komme i bedre job eller optage fremtidig uddannelse (fx hvis man afventer opstart på uddannelse)
  • Udvikle sig personligt (fx mestringsteknikker eller konkret vægttab, rygestop mv.)

 

Undervisning

Mandag 0900 - 1200 /  Her er der fokus på undervisning i de 8 succesparametre. Undervisningen udføres enten af FCM samfund underviser eller af en businessmentor som kommer direkte fra erhvervslivet. Undervisningen har til formål at styrke op om kandidatens 8 succesparametre sådan at kandidaten bedre kan opnås succes på det omsorgsfulde- det psykologiske- og /eller det kreative niveau.

Onsdag 0900 - 1200 / Her er der fokus på træning i Loop fitness. Kandidaterne møder op til fællestræning, suppleret med den undervisning der er behov for. Yderligere individuelle samtaler kan også afvikles i denne periode.

Torsdag 0900 - 1200 /  Her er der fokus på undervisning i de 8 succesparametre. Undervisningen udføres enten af FCM samfund underviser eller af en businessmentor som kommer direkte fra erhvervslivet. Undervisningen har til formål at styrke op om kandidatens 8 succesparametre sådan at kandidaten bedre kan opnås succes på det omsorgsfulde- det psykologiske- og/eller det kreative niveau.

 

Udviklingssamtaler

Udviklingssamtaler er individuelt planlagt mellem kandidaten og samtalelederen. Samtalerne handler om at styrke op om de 8 succesparametre. Samtalerne forløber oftest en gang om ugen, men kan også øges eller nedsættes i antal efter behov.

 

Yderligere indsatser

Yderligere indsatser kan tilføres kandidaten ved behov. det kan eksempelvis være individuel jobkonsulent støtte, mentorstøtte, fysioterapeut, Osteopati, personlig træning og kost- og træningsvejledning. Derudover kan kandidaten modtage særlige individuelle undervisnings- og udviklingsplaner som er udviklet sammen med FCM samfund. De individuelle planer supplerer den eksisterende indsats, og giver kandidaten mere værdi i forløbet, hvis kandidaten behøver det, eksempelvis hvis kandidaten er meget ambitiøs. kandidaten kan også gennemføre forskellige kurser. udbud af kurser afhænger af instruktører og deltagerantal.

 

Det er også muligt at få en intern elevpost, hvis din udvikling vil bidrage af det. det kan fx være som eventkoordinator, coach for udskolingselever, koordinator, leder, områdeansvarlig, planlægger, vagt m.m. Dette aftales med din samtaleleder og den interne elevansvarlige.

Afslutning i forløbet

Afslutningsrapport, undervisningsbevis og eventuelle udtalelser

Kandidaten afsluttes ved at blive selvforsørgende eller blive visiteret til andet forløb. Ved afslutning indkaldes kandidaten til et afslutningsmøde hvor samtaleleder, kandidaten og gerne rådgiver deltager. Her udfærdiges en afslutningsrapport samråd. Derudover hentes et undervisningsbevis på det som kandidaten har deltaget i. Yderligere materiale som CV, jobsøgningsskabeloner, udtalelser, certificeringer mv, vedlægges rapporten.

Faglige kontakter

Peter Bundgaard
Afdelingsansvarlig Morsø
+45 20 74 64 87
Kenneth Vonsild
Potentialetræner
+45 27 51 02 34
Nathalie Dahl
Intern elev ansvarlig
50676570