Sammen går vi på banen

Sammen med de unge og TrygFonden sparker vi problemstillingerne til hjørne og støtter op om et bedre og tryggere liv i fællesskab. De unge skal opleve større mod og engagement til at deltage i sociale arrangementer. De skal opleve større trivsel, større selvværd og et samvær med andre mennesker.

Formål

At unge på uddannelseshjælp bliver i stand til at indgå i og være en del af fællesskaber som frivillige foreninger, uddannelse eller arbejde.

Hvorfor?

Alle skal være en del af et fællesskab. Alle skal være en del af et hold. Der kan ligge en stor identitetsfølelse i at være en del af et hold, og vi tror på, at vi ved at være sammen som mennesker udvikler os.

Vi vil gøre livet til en holdsport, hvor ensomhed og mistrivsel er taberne. Netop det at være en del af et fællesskab og danne stærke relationer er ifølge Bente Klarlund Pedersen, professor i medicin og forsker i motion som sygdomsbehandling ved Rigshospitalet, med til at styrke menneskers fysiske og mentale sundhed.

Projektet skal gøre en forskel for den udsatte unge, der skal opleve større trivsel, større selvværd og et samvær med andre mennesker. De unge skal få oplevelsen af at kunne give tilbage og sætte sig selv i en "aktiv" position. De unge skal opleve større mod og engagement til at deltage i sociale arrangementer.

Projektet skal være facilitator for forløsning af det potentiale/talent, som den unge har.

Projektet skal også gøre en forskel for kommunerne, uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne, der får motiverede unge. Sidst men ikke mindst skal projektet gøre en forskel for de lokale samarbejdsklubber og understøtte en sund udvikling i alle dele af regionen.

Det er vores meget klare mål at skabe øget livskvalitet og trivsel hos de unge ved at hjælpe dem til at nå deres livsmål. Via fodboldens styrke og evne engagerer og inspirerer vi de unge og bruger fællesskabet til at styrke den sociale sammenhængskraft.

Hvordan?

Fællesskab, sociale aktiviteter og muligheden for at se rollemodeller og selv at være rollemodel har vist sig at have betydning for de unges trivsel og mod på at komme i uddannelse og job. Sammen med TrygFonden vil vi skabe tryghed og sikre, at unge på uddannelseshjælp "indgår i positive fællesskaber, som styrker deres mulighed for at tage ansvar for egen og andres trivsel".

I projektet inddrages og samarbejdes der bredt med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, samarbejdsklubber og kommuner. Her skabes netværk – både de unge imellem og imellem de unge, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne i regionen.

Projektplanen har taget denne form, fordi vi tror på transferværdien omkring kommunikation, roller og samarbejde på en fodboldbane og til det, de unge står overfor i et arbejde eller på en uddannelse. På en fodboldbane har alle en særlig plads på holdet, der skal udfyldes, og sådan er det også på en arbejdsplads. Vi hjælper de unge med at overføre deres lærte kompetence fra fodboldholdet til livet udenfor banen ved at arbejde holistisk – arbejde med det hele menneske både fysisk, mentalt og socialt.

Vi vil videreudvikle på det stærke koncept Fodbold Fitness, som bygger på et stærkt fundament – baseret på pionerarbejde af Peter Krustrup, professor i Sport og Idræt, Syddansk Universitet, som siden 2004 har forsket i de sundhedsrelaterede effekter af regelmæssig træning med Fodbold Fitness.

Projektets udformning tager højde for god balance mellem de sociale og fysiske aktiviteter samt undervisning og personlig udvikling. En oprustning af den enkelte deltager mentalt, kommunikativt, læringsmæssigt, fysisk og socialt vil øge mulighederne for, at deltagerne kan indgå i et arbejdsfællesskab eller gennemføre en uddannelse.

I forløbet vil der være et overordnet fokus på kommunikation. Underviserne i forløbet vil være certificeret af Svend Erik Schmidt, ekspert i læring og kommunikation. Målet er også, at de unge i forløbet opnår gode færdigheder i kommunikation, som kan give dem tryghed i at færdes blandt andre mennesker.

Overordnet mål for vores deltagere er, at de bliver i stand til at kommunikere i formelle og sociale sammenhænge og samtidig reflektere over, hvordan de kan tilpasse og justere egen kommunikation og kropssprog, så formålet med kommunikationen lykkes.

Mål

På lang sigt skal projektet være med til at nedbringe det store antal unge, der er på uddannelseshjælp, og være med til at skabe sundere unge, der føler sig som en del af et positivt fællesskab.

På kort sigt skal den enkelte unge, der er en del af projektet, opleve større livsmestring. Inden for begrebet livsmestring ligger der basale færdigheder såsom at komme op om morgenen, betale regninger til tiden, indgå og bevare relationer til andre mennesker, sætte sig et mål og nå det – alt sammen forudsætninger for at kunne klare et job og komme i gang med en uddannelse.

Om TrygFonden

TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. TryghedsGruppen er hovedejer i forsikringsselskabet Tryg og skaber værdi og tryghed gennem langsigtede investeringer og almennyttige uddelinger.

Projektet i tal

3.000
unge mellem 18 og 30 år i vores region er uden arbejde eller uddannelse
300
af disse unge vil FCM Samfund hjælpe til gennem projektet
25 %
af unge uden arbejde og uddannelse er svært ensomme
Udtalelser
Sammen går vi på banen er interessant, da det er fuldstændigt oplagt med sportens uendelige muligheder at "smitte" borgere med disse fantastiske værdier, som sporten rummer på alle niveauer.
Svend Erik Schmidt
Ekspert i læring og kommunikation
Fundamentet for, at de unge kan opnå viljen og styrken er, at de får en plads i et positivt fællesskab. Til at sætte rammerne anvendes i projektet anerkendte metoder, der er funderet i både fysiske og læringsmæssige kontekster.
Peter Krustrup
Professor of Sport and Health Sciences, University of Southern Denmark
FCM Samfund understøtter med projektet mange af de strategiske mål, vi arbejder med i TrygFonden, bl.a. at give plads til de unge i fællesskabet. I dette projekt er fokus på større trivsel hos de unge, bl.a. via motion og mental velvære.
Hans Kurt Larsen
TrygFonden
Fodbold er en vigtig del af vores kultur og fællesskab. Fodbold er en del af vores samfund, og vi har et håb om, at FCM Samfund med dette projekt rammer bolden perfekt i forhold til det, vi i TrygFonden står for – nemlig forpligtende fællesskaber.
Kurt H. Jørgensen
TrygFonden

Kontakt

Allan Christiansen
Projektleder
+45 25 60 00 10
Mie Østergaard
Presse
+45 50234740