Sammen går vi på banen

Beskæftigelses- og udviklingsrettede udviklingsindsats for personer over 18 år

Sammen går vi på banen, er FCM Samfunds beskæftigelsesrettede udviklingsindsats for personer på kanten af samfundet. Indsatsen tager afsæt i sportens vindermentalitet, organisationens kræfter og partnernetværkets 750 + virksomheder. Indsatsen beror oftest på på et samarbejde med kommunens jobcenter, sygedagpenge, fleksjob eller lignende ressourceafdeling. Indsatsen er initieret sammen med Trygfonden.

Visitation

Introducering af forløb, møde om forløb, potentialescreening

Visitationen sker ved, at rådgiver kort introducerer Sammen går vi på banen for kandidaten. Herefter bookes der et møde med FCM Samfunds potentialetræner og kandidaten, og rådgiver kan også vælge at deltage. Til den første samtale præsenteres forløbet grundigt og hvis kandidaten siger ja til at starte op, gennemføres da et potentialescreeningsdesign. Potentialescreeningen tager afsæt i de 8 succesparametre som er grundstene i det beskæftigelsesrettede undervisnings- og udviklingsfokus, som hele indsatsens samtaler og fællesaktiviteter bygger op omkring. Der laves efterfølgende én potentialescreening hver måned for at følge progressionen.

Hovedforløb

Undervisning, workshops, udviklingssamtaler, yderligere individuelle indsatser

Hovedforløbet består af en række obligatoriske faste ugentlige indsatser og supplerende indsatser. De obligatoriske indsatser er individuelle udviklingssamtaler og fælles træning- og undervisningsdage. Udviklingssamtalerne handler om at målrette kandidaten personligt, mens fællesaktiviteterne handler om at undervise og træne det som overordnet synes vigtigst for hele gruppen.
Udover undervisningen er der også workshops hvor man kan afprøve sin persontype, og der er mulighed for at samarbejde med en businessmentor. Businessmentoren kan give kandidaten en opgave i det stof som undervises i eller være personlig mentor for kandidaten. Begge businessmentor indsatser ender med en udtalelse og muligvis et kursusbevis. Der føres også fremmødeprotokol på forløbet.
De supplerende indsatser er jobkonsulent, søvn- og kropsterapeut, kost- og træningsvejledning, samt mentorvirke. De supplerende indsatser er med til at støtte ekstra op om kandidatens udvikling, når kandidaten behøver det ift. at videreudvikle sig eller fastholde sit niveau.
Sammen med kommunen aftales det om det er beskæftigelsesfokus og udviklingsfokus der skal have første prioritet, mens at begge elementer indgå i det helheds- og målorienterede indsats. Alle indsatser gennemføres på fast ugebasis og kan for eksempelvis være følgende:
0900 - 1300 Mandag - Træning og workshop
0900 - 1000 Tirsdag - Udviklingssamtale
0900 - 1300 Onsdag - Undervisning og beskæftigelse
0900 - 1300 Torsdag - Undervisning og beskæftigelse
Hovedforløbet afsluttes med en afslutningsrapport, som består af progressionsmålingerne lagt sammen over tid, samt en konkret beskrivelse efter journalføringsreglerne. Kandidaten behøver ikke være tilknyttet en fast periode i øvrigt.

Alumni

Sammen dyrker vi kampoplevelsen og fællesskabet

Alumni er for alle de kandidater som gerne vil fortsætte deres tilknytning til FCM Samfund efter deres forløb. Alumni kan fungere som et efterværn for nogen, mens det er en tilknytningsform for andre. Man kan være medlem med det samme man deltager i forløb ved FCM Samfund og altså fortsætte sin tilknytning efterfølgende. Som medlem får man adgang til samtlige hjemmekampe, sit eget id kort og tilbydes et foredrag hver måned. Det er alt sammen frivilligt. Det eneste man skal skal gøre, er at støtte op om kampen, ved eksempelvis at være runner og dyrke drømmen sammen med os andre.

Afdelinger

Holstebro afdelingen
Hjaltesvej 16, Holstebro
25600010
Ikast afdelingen
Strøget 38, Ikast
25600010
Herning afdelingen
Birk center park 40
31107682