I FOKUS

Vil du træne dit talent ’’uden for banen’’ og være med til at inspirere an-dre til at gøre det samme, Så vær med!

Talentet i fokus bygger op omkring ambitionen om at dyrke talentet ”uden for banen” og at alle har talenter. Formålet er dermed, via identificering og træning af talentet, at styrke unges forudsætninger for succes. De primære fokusområder er at opnå endnu mere energi i hverdagen, bidrage til en fælles fortælling om fordelene ved at se indad, samt tillære nye kompetencer som styrker vejen mod det gode liv. Visionen er, at alle deltagerne samt de som interesserer sig for fortællingen af forløbet, får et naturligt forhold til deres eget talent og lærer at identificere, anvende og styrke talentet løbende.

OPLÆGSMODULER

Forløbet er både for dem som interesserer sig for sport og de som ikke gør.

Talentforløbet er centreret omkring oplægsmodulerne, som hver for sig repræsenterer en vinkel på at identificere, vedligeholde og udvikle talentet i sig selv og inspirere andre til at gøre det samme. Efter hvert oplæg vil deltageren gennemføre et selvevalueringsskema, som skaber grundlaget for en segmenteret tilbagemelding på hvilke elementer deltageren med fordel kan fokusere på for at udvikle sig endnu bedre. Efter hvert oplægsmodul vil der være nogle selvstændige opgaver, eventuelt suppleret med løbende events og deltagelse på kampaftner.

SELVEVALUERINGSPROGRAM UDDYBET

Selvevalueringsprogrammet har et standardelement og et modulelement som gennemføres efter hvert oplægsmodul. Standardelementet afdækker og afklarer de fundamentale forudsætninger for at optimere performance, og modulelementerne afdækker og afklarer specifikt omkring det kompetencespecifikke emner. Selvevalueringsprogrammet vil, efter hver evaluering, foreslå delmål mhp. at optimere ens performance på det fundamentale niveau og på det kompetencespecifikke niveau. Selvevalueringsprogrammet afsluttes med et afrundingselement, som, medtager samtlige data fra hele evalueringsperioden. Hele forløbet afsluttes med et individuelt screeningsresultat, kombineret med en ny målsætning om at opnå ens bedste potentiale for personlig succes.

OPTAGELSE PÅ TALENTET I FOKUS

Optagelse sker gennem din formidler. Du modtager svar pr. mail, og der er plads til 60 deltagere pr. hold. Du kan til enhver tid framelde dig forløbet

Dine data vil udelukkende, i relevant omfang, blive brugt ifm. at koordinere forløbet mellem dig, FCM Samfund og de øvrige deltagere så længe du er tilknyttet. Forløbet ophører efter udgangen af sidste oplægsmodul og selvevalueringsprogram. Der er ingen deltagere som vil indgå direkte om fortællingen om forløbet, uden at det er godkendt af forældrene.

TID OG INVESTERING

Det koster ikke noget at være med, og samtlige oplægsmoduler samt de efterfølgende selvevalueringsmoduler er gensidigt forpligtende. Yderligere tidsinvestering i løbende events, hjemmekampe mv. anses som supplerende og frivilligt.

UDBYTTE

Du vil modtage undervisning og træning i elementer som peger ind i talentudvikling. Du vil få medlemsfordele som f.eks. mulighed for gratis adgang til enkelte kampe og rabat fordele ved andre. Du vil modtage et bevis for dine bestræbelser sammen med os og få en tydeligere afklaring ift. dit talent. Derudover vil du have mulighed for at deltage i diverse supplerende løbende spændende sociale events som tidligere beskrevet.

LØBENDE EVENTS OG HJEMMEKAMPE UDDYBET

Du kan tilmelde dig løbende events som tager afsæt i samfundsrelevante samtidselementer

Events vil indeholde sammenhold, præstationer og være forbundet med at give tilbage til samfundet. De løbende events koordineres mellem FCM Samfund og Ikast brande kommunes Ungdomsråd. Derudover vil der løbende blive inviteret til FCM hjemmekampe med medlemsfordele, så man kan deltage i hele regionens rejse om at dyrke drømmen i professionel fodbold.

HFL APP UDDYBET

Som en del af forløbet opfordres du også til at støtte op om vores tilknytning til EFDN, et europæisk fodboldnetværk som har fokus på at skabe konkurrence mellem storklubber ved at opfordre deltagerne til at gå, cykle og løbe så langt som muligt i dagligdagen. Appen tæller den distance du tilbagelægger enten ved gang, løb eller cykel, og omdanner det til point som først angives i din egen profil og derefter indgår i FCM Samfunds totale score på national og international plan for skridttælling.

UDTAGELSE TIL AMBASSADØR I TALENTFORLØB

Ambassadør i talentforløbet er en videreudvikling, som forløber simultant med oplægsmodulerne. Hovedformålet med ambassadørforløbet er at opnå succes, via gensidig repræsentation og en ambitiøs udviklingsplan målrettet en specifik drøm. Kriteriet for at blive optaget er, at man undervejs i oplægsmodulerne får afklaret sit talent, og at det matcher et konkret mål. Det gensidige krav som danner grundlag for samarbejdet mellem ambassadør og FCM Samfund, er at begge parter støtter op om det gensidige ansvar i rejsen mod målet, og at ambassadøren varetager en konkret rolle i FCM Samfunds organisation.

Faglig kontakt

Kristina Ringholm Kolstrup
Faglig kontaktperson
+45 31 10 76 82