ERHVERVSCENTER

Her dyrker vi talentet sammen

Erhvervscentret er FCM Samfunds arbejdsnære udviklingsindsats, som aktivt afprøver og træner kandidaten, i forhold til at fungere på en arbejdsplads eller fungere som erfaringsplatform i forbindelse en kandidats ambitiøse mål. FCM Samfund Erhvervscenter tilbyder derfor en lang række arbejdspladser, på tværs af forskellige virksomheder, hvor der kan stilles skarpt på forskellige fokusområder, med henblik på målrettet udvikling hos kandidaten. Som del af Erhvervscentret bliver virksomhederne løbende kontaktet, alt efter hvilke initiativer virksomheden har angivet de gerne vil byde ind på. Virksomhederne som er del af FCM Samfund Erhvervscenter er løbende indbudt til udvalgte hjemmekampe og events, mhp. at opleve resultaterne af den indsats de bidrager til.

Erhvervscenter initiativer

Gensidig inspiration

Alle indsatser går hånd i hånd med gensidig eksponering i vores netværk, mhp. at skabe opmærksomhed på den erhvervsfaglige sammenhængskraft der hersker i vores region. derfor tager vi som udgangspunkt billeder suppleret med en kort tekst med alle de aktiviteter vi laver.

+ 1 foto og kort tekst postet på vores medier pr. initiativ

Nudgingmøde

Kandidaten mødes med en virksomheds ledelsesrepræsentant. Ledelsesrepræsentanten fortæller om sig selv, virksomheden og de krav og kriterier der hersker, for at bestride en stilling hos dem. Mødet kan være præget af et ønske om særligt fokus på FCM samfund, eksempelvis vigtigheden af mødestabilitet.

Tid: Ca. 25 minutter

Traditionelt møde

Kandidaten kommer forbi virksomheden, i den tid virksomhedens repræsentanten vurderer der er nødvendigt, for at introducerer kandidaten til branchen og arbejdsopgaverne, mp. at vurdere om et job hos virksomheden eller i samme branche kunne være noget for kandidaten.

Tid: Ca. 40 minutter

Besøg ved FCM Samfund

En virksomhedsrepræsentant kommer på besøg ved FCM Samfund og fortæller om den branche de repræsenterer. Derudover må repræsentanten gerne have handouts samt andet med, ift. at gøre indtryk på kandidaterne.

Tid: Ca. 30 - 90 minutter

Besøg ved virksomhed

FCM samfunds kandidater kommer på besøg ved virksomheden. Her fortælles om den branche virksomheden repræsenterer. Derudover må virksomhedsrepræsentanten gerne udlevere handouts samt andet, ift. at gøre indtryk på kandidaterne.

Tid: Ca. 30 - 90 minutter

Introduktionsforløb

Kandidaten kan optage en uges praktikforløb ved virksomheden mhp. at blive afklaret inden for følgende områder:

 • Logistik ift. til- og afgang fra job
 • Hverdag med job
 • Afdækning af egenskaber
 • Afdækning af motivation
 • Afdækning af sociale forhold på arbejdspladsen
 • Afdække kompetencer

Tid: 1 uge, deltid eller fuldtid

Kompetenceforløb

Kandidaten kan optage en måneds praktikforløb ved virksomheden mhp. at blive afklaret inden for følgende områder:

 • Logistik ift. til- og afgang fra job
 • Hverdag med job
 • Afdækning af egenskaber
 • Afdækning af motivation
 • Afdækning af sociale forhold på arbejdspladsen
 • Afdække kompetencer

 

Derudover kompetence til:

 • Møde til tiden
 • Styrket ordforråd
 • Afdække og styrke eksisterende kompetencer
 • Udvikle nye kompetencer
 • Styrke sine sociale kompetencer

 

Samt:

 • Udtalelse på engagement

 

Tid: 1 måned, deltid eller fuldtid

Udviklingsforløb

Kandidaten kan optage tre måneders praktikforløb ved virksomheden mhp. at blive afklaret inden for følgende områder:

 • Logistik ift. til- og afgang fra job
 • Hverdag med job
 • Afdækning af egenskaber
 • Afdækning af motivation
 • Afdækning af sociale forhold på arbejdspladsen
 • Afdække kompetencer

 

Derudover kompetence til:

 • Møde til tiden
 • Styrket ordforråd
 • Afdække og styrke eksisterende kompetencer
 • Udvikle nye kompetencer
 • Styrke sine sociale kompetencer

 

Samt:

 • Udtalelse på engagement
 • Eventuelt komme i betragtning til en specialiseret funktion

 

Tid: Ca. 3 måneder, deltid eller fuldtid

TILMELDING TIL ERHVERVSCENTER

Kontakt