VÆR ROLLEMODEL BLIV BUSINESSMENTOR

Udvid dit potentiale og brug dine talenter sammen med os! Vær med til at give unge deres livs chance for at accelerere deres udvikling imod deres absolutte drømme. Med dig som businessmentor ved FCM Samfund, vil unge kunne bidrage af din viden, evner og netværk, i rammen af vores fælles brand på heden. Sammen viser vi hvordan vi dyrker drømmen i Midtjylland indenfor og udenfor banen!

  • Du kan booke dine minimum 12 frivillige timer pr. sæson som du vil
  • Du har mulighed for løbende kurser og opkvalificeringer
  • Udvid dit faglige netværk og deltag i faglige sparringsarrangementer
Søg optagelse
×

DET KAN DU SOM BUSINESSMENTOR

Businessmentor rollen

ROLLE SOM BUSINESSMENTOR

Businessmentorens rolle er at være frontfigur for én til flere kandidater i rammen af ens kompetencer, erfaringer og position i livet, som del af FCM-samfunds frivillige synergiindsats. Kandidaterne som er i forløb ved FCM Samfund, kan således søge inspiration og læring gennem businessmentorerne.

Indsatsområder

INDSATSOMRÅDER

Som businessmentor kan du byde ind på forskellige områder og du bestemmer selv hvilke områder du byder ind på. Du vil få adgang til en portal med mange forskellige hjælpeværktøjer til at fungere som businessmentor. Businessmentorens indsatsområder er således:

OPLÆG

Businessmentoren kan holde oplæg i sit fagområde for hele gruppen af kandidater. Businessmentoren holder oplæg/undervisning med afsæt i FCM Samfunds oplægs-/undervisningsdesign, sådan at rammen struktureres, men at indholdet er individuelt.

BUSINESSCASE

Businessmentoren kan efter hvert oplæg, vælge at definere en business case. Business casen er en overbygning til oplægget, for de kandidater som gerne vil lære mere om indholdet. Business casen bygges let efter et standardiseret FCM Samfund business case design. Business casen afsluttes som minimum med en udtalelse fra businessmentoren, men kan suppleres helt op til et undervisningsbevis som udstedes sammen med FCM Samfund.

INDIVIDUEL SPARRING

Businessmentoren kan afvikle individuelle samtaler enten ved sig selv eller på FCM’s lokationer. Samtalerne har faglig karakter og tager afsæt at inspirere eller målrette kandidatens personlige-, job- eller uddannelsesrettede udvikling.

TALENTFORLØB

Businessmentoren kan være et af de afgørende hjørnesten for en talentforløbsdeltager. Talentforløbet er FCM Samfunds absolut mest ambitiøse projekt, hvor kandidaten vurderes til at have et tilstrækkeligt talent, til at bane vejen til succes udover norm og på samme tid inspirere til at andre kan gøre det samme.

Fordele

FORDELE OG MULIGHEDER

Som businessmentor har du mange muligheder og fordele ved at byde ind med dine talenter. Businessmentor gruppen, er en gruppe som samles om at yde en frivillig indsats og på samme tid bidrage af det via den synergieffekt der opstår.

BUSINESSMENTORENS FORDELE OG MULIGHEDER ER DERFOR:

  • ID KORT TIL AT ANVENDE FCM SAMFUNDSLOKALER TIL RELEVANTE FORMÅL
  • DELTAGELSE PÅ UDVALGTE HJEMMEKAMPE, NETWORKING OG TVÆRFAGLIG SPARRING
  • ET SUPPLEMENT TIL SIN EGEN UDVIKLING OG ERHVERVSERFARING
  • LØBENDE INTERNE OPKVALIFICERINGSKURSER FRA HELE TEAMET
Halvårligt Businessmentor arrangement

To gange om året afholder vi et brag af en businessmentor aften! Det er et arrangement hvor vi gennemgår sæsonens ahaoplevelser, spændende input og gæsteoplægsholdere, kombineret med noget at spise. Vi bruger også aftenen på at få et overblik af den indflydelse vi har i vores lokalsamfund. Arrangementet er kun for businessmentorer og FCM's relevante inviterede.

Kontaktpersoner

For mere information eller hvis du er interesseret i at ansøge om at være Businessmentor ved FCM Samfund, kontakt os pr. telefon eller mail alle hverdage.

Allan Christiansen
Projektchef
+45 25 60 00 10
Ryan Thomsen
Businessmentor ansvarlig
20613930