Med afsæt i dine besvarelser i talentindikatortesten, stiller vi skarpt på hvad de enkelte talenter betyder. Inspirationsoplægget er en serie af korte oplæg som til sammen skal give dig inspiration til, hvordan netop dine talenter i endnu højere grad kan anvendes. Efter oplægget vil vi introducere dig for 3 yderligere muligheder. Måske har du lyst til at støtte frivilligt op om vores indsats, måske kunne du tænke dig at blive uddannet coach hos os og måske kunne du tænke dig en personlig gennemgang af din talentindikator test.