REFERAT FOR FORÆLDREMØDE

Dato: 26-10-2021

RESUMÉ AF MØDET

Mødet starter kl.19:00 og 41 familier, samt Unge chef Søren Pedersen, FCM Samfund Projektchef og Allan Christiansen. Aftenen starter med en velkomst og en kort introduktion til agendaen, samt en kort præsentation af Allan. Herefter følger Søren op med hvordan tankerne om Talentet I Fokus kom til og hvordan FCM Samfund og Initiativet fra IkastBrande blev samskabt.

 

Kl.1915 blev Talentet I Fokus gennemgået, jf. dette link https://www.fcmsamfund.dk/talentet-i-fokus/ . Pointerne er kortfattet at forløbet indeholder 1 oplæg om måneden, og at det efter forløbet initieres gruppearbejde og potentialescreening, sådan at den unge har et øget udviklingsgrundlag indtil det næste oplægsmodul. Der er i alt 6 oplægsmoduler i forløbet, og forløbet afsluttes med et bevis. Herudover motiveres de unge også til at øge deres fysiske aktivitet i en app, beskrevet i linket. Det blev sagt, at oplægsholderne ville blive udvalgt undervejs, men at vi havde et eksempel på hvordan programmet kunne se ud. Oplægsmodulerne kan læses her: https://www.fcmsamfund.dk/dyrk-oplevelsen/

 

Kl.2000 initieres gruppearbejde som handler om spørgsmålet, ’’Hvilke fordele er der i forløbet for de unge, og hvordan kan det blive endnu bedre?’’. Hertil blev svaret: Fordelene er personlig udvikling, øget selvværd og selvtillid, samt et styrket lokalt sammenhold. Derudover blev det forslået, at de unge allerede inden første oplægsmodul kunne få tilsendt noget læsestof om hvorfor de var optaget.

 

Kl.2015 fortsætter gruppearbejdet med spørgsmålet, ’’Hvilke øvrige spørgsmål er der?’’. Hertil blev svaret: Hvordan med transporten? Og indledningsvist blev det aftalt, at kørslen forsøges at blive koordineret ud fra følgende opsamlingspunkter: Ikast – Rådhuspladsen, Bording – Bording skole, Brande – Artium skolen, Engesvang – Engesvang skolen. Der blev også spurgt til, om man kunne mødes oftere som forældre, og der var bred enighed om, at det ville vi forsøge at etablere løbende.

 

Kl.2040 afsluttede aftenens agenda og ca. de halve af forsamlingen deltog i en 20 minutters rundvisning på MCH arena, hvor vi talte om mulighederne i huset for de unge.