INTRODUKTON

Talentrepræsentant forløbet beskrevet

Talentrepræsentant forløbet handler om at opnå ambitiøse mål til inspiration og gensidig succes for alle. Distancen mellem dit afsæt og mål, samt din kapacitet, som er dit talent og engagement, er derfor afgørende for at definere, formidle og opnå et talentrepræsentant forløb. Såfremt du opnår talentrepræsentant status, bliver du en del af talentrepræsentanterne ved FCM Samfund, og vil have muligheden for at støtte op om vores ekspertise inden for talentudvikling eller være med til at skabe indsigt i talentudvikling for andre. Talentrepræsentant forløbet og talentrepræsentantskab er ikke en bindende kontrakt. Et talent repræsentant forløb stiller forskellige krav til TFD, kan have en varighed fra alt mellem ca. 4 måneder til flere år.

 

En talentrepræsentant ved FCM Samfund kan følgende:

 • Give oplæg i talentudvikling
 • Deltage i alle hjemmekampe og støtte op om fællesskabet i FCM Samfund
 • Være med til at støtte op i mange facetter af FCM Samfunds kerneindsats
 • Være med til at inspirere andre til at dyrke deres talent

 

Talentforløbet er dermed for alle som har et talent de gerne vil accelerer eller en brændende motivation for at finde sit talent. Ved FCM Samfund tror vi på at alle har et talent og at det blot er et spørgsmål om at finde det og investere i det. Talentet kan ses som en motorvej for sin udvikling og nogen gange kan man bruge sit talent umiddelbart og andre gange skal man udvikle sig for at kunne bruge det senere. Talentet spottes via talentindikatorer som er udviklet af FCM Samfund.

ANSØGNINGSPROCES

OPTAGELSE

Du kan søge talentforløbet via formularen i bunden af denne side. Efter du har indsendt formularen vil du modtage en mail hvor du enten indkaldes til screeningssamtale eller modtager anden information. Der er løbende optag. Optagelseskriterierne for talent repræsentant forløbet er ikke entydigt, og baserer sig derfor på en screeningssamtale. Nogle overordnede kriterier er dog retningsgivende:

 • Både unge og voksne kan søge forløbet. De fleste ansøgere er mellem 14 og 28 år.
 • Du skal være klar til at sætte ambitiøse mål og dele ud af dine erfaringer, som du oplever dem, mhp. at inspirere til gensidig succes.
 • Du skal være klar til at acceptere en væsentlig grad af uforudsigelighed, i din proces.
 • Du skal enten kende dit talent eller have motivation for at finde det.
SCREENINGSSAMTALE

Screeningssamtalen sker mellem dig og en talentmanager. Er du under 18 år gammel, skal der foreligge samtykke fra værge, eller værge skal deltage til samtalen. Screeningssamtalen vil have fokus på dit:

 • Afsæt
 • Engagement
 • Mål
 • Talentpotentiale.

 

Screeningen tager ca. 1 time og kan godt behøve yderligere samtaler. Såfremt du vurderes egnet i screeningen, går du videre til næste samtale, som handler om at få udfærdiget en PPI.

PPI - PERSONLIG POSITIONSINDIKATOR

PPI står for personlig positionsindikator, og stiller skarpt på at få beskrevet dit afsæt, mål, engagement og talent. PPI beskriver overordnet din proces for at opnå talentrepræsentant status.

KVALIFICERINGSFASEN

Kvalificeringsfasen fokuserer på at gøre kandidaten klar til at kunne repræsentere FCM Samfund i sit videre talentforløb. Kandidaten skal derfor udvise tilstrækkelig holdning, selvindsigt og målklarhed, for at kunne bevæge sig videre i sit talent repræsentant forløb, sammen med FCM Samfund.

UDVIKLINGSPROCESSEN

MISSIONSFASEN

Efter kvalificeringsfasen starter din egentlige talentindsats. Denne indsats stiller skarpt på at styrke dine rammer, for at dyrke dit talent, samt at anvende og udvide dit talent. Indsatsen fokuserer derfor på følgende områder:

 • Udvide dit daglige performanceniveau fysisk og psykisk
 • Styrke dine kompetencer og kvalifikationer
 • Øget dit netværk som er relevant for din profil og mål

 

OPFØLGNING OG VARIGHED

PPI'en udfærdiges og re-udfærdiges jævnligt, mhp. at følge din udvikling, prioritering, engagement og resultater. Talentindsatsen varer lige så lang tid, som det kræves at opnå talentrepræsentant status.

GODKENDELSE AF BESTYRELSEN

Når din talentmanager vurderer at din sag er tilstrækkelig til at blive forelagt for bestyrelsen, vil den blive det. Bestyrelsen vil gennemgå din PPI, dit afsæt, dit mål, dine resultater og dit løbende engagement, og på baggrund af det, vurderer om du kan modtage Lupus Fenris emblemet. Lupus Fenris emblemet gives til de talentforløbsdeltagere som opnår talentrepræsentantstatus.

Ved godkendelse modtager du forløbsbevis, diplom, idkort, lupus fenrisemblemet og jakkesæt til repræsentation, samt en plads på vores hjemmeside og udstillingsskab, som vi anvender til at formidle viden om talentudvikling.

GENSIDIGHEDSPROCESSEN

EKSPONERINGSFASEN

Når du er blevet talentrepræsentant, har du mulighed for give tilbage til de personer som er i gang med deres eget forløb ved FCM Samfund. Det gøres oftest gennem initiativer som stiller skarpt på din historie og oplevelser, til gavn for andre. Det kan være interviews, oplæg og undervisning mv.

ANSØGNINGSFORMULAR

KONTAKTPERSONER

Allan Christiansen
Projektchef
+45 25 60 00 10
Peter Bundgaard
Afdelingsansvarlig Ikast Brande
20746487
Christian Madsen
Jobkonsulent
81208118